Българско национално радио © 2021 Всички права са запазени

Провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на движимо имущество (леки автомобили)

| обновено на 21.05.18 в 16:42

Българското национално радио, бул. „Драган Цанков“ № 4, 1040, гр. София, на основание Заповед № РД-20-160/27.04.2018 г. на генералния директор на БНР, обявява провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на движимо имущество – леки автомобили, собственост на Българското национално радио. 

Тръжната процедура ще бъде открита на 09.05.2018 г.

Подробно описание на леките автомобили се съдържа в прикачен файл към публикуваното обявление на интернет страницата на Българското национално радио.

Документацията за участие в търга е безплатна и може да бъде намерена на интернет адреса на БНР.

Краен срок за приемане на заявления от участниците –  до 17:00 часа на 16.05.2018 г.

Оглед на посочените вещи се извършва от 10:00 часа до 12:00 часа, всеки работен ден до 16.05.2018 г. след предварителна уговорка на тел.: 00359 889736809.

Приложения:

1. Документацията за участие в търга 

2. Заповед № РД-20-160/27.04.2018 г.  на генералния директор на БНР

3. Приложение 4-1  

4. Приложение 2 

5. Приложение 3 

6. Приложение 4

На основание чл. 55, ал. 1, т. 2 и чл. 68, ал. 1, т. 2 от Закона за радиото и телевизията, чл. 64 от Закона за държавната собственост, чл. 69, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, чл. 3, във връзка с чл. 5, ал. 1 от Наредба № 7 от 14 ноември 1997 г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост, и след проведен търг с тайно наддаване за определяне на купувачи на движими вещи – частна държавна собственост, необходимостта от ползване на които е отпаднала за Българското национално радио, съставен на основание чл. 11, ал. 1 от Наредба № 7 от комисия, определена със Заповед № РД-20-160/27.04.2018 г. на генералния директор на БНР, се обявяват имената на спечелилите. Списък може да видите ТУК

На 18.05.2018 г. от 09:00 часа, на основание заповед № РД-20-160/27.04.2018 г. на генералния директор на БНР, се проведе заседание на комисията, назначена с цитираната заповед да проведе търг с тайно наддаване за определяне на купувачи на движими вещи – частна държавна собственост, необходимостта от ползването на които е отпаднала. Протокола може да видите ТУК и тръжния лист ТУК