Българско национално радио © 2021 Всички права са запазени

БНР набира кандидати за участие в подбор за инженер в дирекция „Техника“, отдел „Технически апаратни, координация и контрол“

Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността - инженер в дирекция „Техника“, отдел „Технически апаратни, координация и контрол“.

Основни функции и задължения на длъжността:

·  да контролира техническото осигуряване и спазването на технологията при провеждането на националните радиопрограми и предаванията за чужбина;
·  да осъществява непрекъснат визуален и слухов контрол върху техническите параметри на изходящите сигнали на всички програми на БНР;
·  да участва при приемането, обработката и разпределението на звукови сигнали, постъпващи от външни обекти и обекти в БНР при подготовката на програмите;
·  да ръководи и контролира работата на дежурните звукотехници.

Изисквания за заемане на длъжността:

·  образование – висше техническо;
·  професионален опит в областта на звукотехниката – предимство;
·  много добра компютърна грамотност;
·  комуникативност, инициативност, оперативност, умение за работа в екип.

  Начинът на провеждане на подбора е:

·  първи етап – предварителен подбор по документи;
·  втори етап – интервю с одобрените по документи кандидати.

За да кандидатствате, моля, изпратете автобиография с телефон за обратна връзка, диплома за завършено образование, и попълнена декларация за обработване и защита на лични данни, която може да изтеглите ТУК, не по-късно от 17 ч. на 01.02.2019 г. на електронен адрес: jobs.it@bnr.bg

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени за участие във втори етап на подбора.