Българско национално радио © 2021 Всички права са запазени

Търг с тайно наддаване за продажба на движима вещ в Благоевград

| обновено на 18.03.19 в 15:46

Българско Национално Радио, гр. София 1040, бул. „Драган Цанков“ №4, на основание чл. 55, ал. 1, т. 2 и чл. 68, ал. 1, т. 2 от Закона за радиото и телевизията, чл. 61 и чл. 64 от Закона за държавната собственост, чл. 69, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и чл. 2, т. 1 ,чл. 3, във връзка с чл. 5, ал. 1 и чл. 6 от Наредба № 7 от 14 ноември 1997 г. за продажба на движими вещи - частна държавна собствености Заповед № 7165/21.02.2019 г. на Генералния Директор на БНР, обявява провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на движима вещ - частна държавна собственост, необходимостта от използване на която е отпаднала.

Подробно описание на движима вещ - частна държавна собственост, се съдържа ТУК.

Документацията за участие е безплатна и може да бъде намерена на ТУК.

Крайният срок за приемане е 7-дневен срок от откриване на тръжната документация.

Оглед се извършва в гр. Благоевград, ул. „Иван Михайлов" № 56 от 10:00 часа до 12:00 часа всеки работен ден до 12.03.2019 г. при представяне на документ за самоличност и в присъствието на представител на БНР след предварителна уговорка на телефон +359 738895120.

Търгът ще се проведе на 13.03.2019 г. от 11:00 часа в сградата на РРС Благоевград с адрес: гр. Благоевград, ул. „Иван Михайлов“ № 56.

Във връзка с търга с тайно наддаване за определяне на купувач на движима вещ - частна държавна собственост, необходимостта от ползване на която е отпаднала за Българското национално радио, е издадена Заповед №71-103/18.03.2019г. на генералния директор на Българското национално радио.