Българско национално радио © 2021 Всички права са запазени

Заповед за прекратяване на втори търг за продажба на движима вещ в Благоевград

| обновено на 17.06.19 в 16:15

Във връзка с провеждането на втори търг с тайно наддаване за определяне на купувач на движима вещ - частна държавна собственост, необходимостта от ползване на която е отпаднала за Българското национално радио, е издадена Заповед №71-183/03.05.2019 г. на генералния директор на Българското национално радио за прекратяване на търга и обявяване на вещта за непродадена.

Българско Национално Радио, гр. София 1040, бул. „Драган Цанков“ №4, на основание чл. 55, ал. 1, т. 2 и чл. 68, ал. 1, т. 2 от Закона за радиото и телевизията, чл. 61 и чл. 64 от Закона за държавната собственост, чл. 69, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и чл. 16, ал. 2 от Наредба № 7 от 14 ноември 1997 г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост, обявява за продажба движима вещ - частна държавна собственост, необходимостта от използване на която е отпаднала, до явяване на първи по време кандидат-купувач, заявил писмено желанието си за закупуване на вещта.

Подробно описание на движимата вещ - частна държавна собственост и изискванията към кандидат - купувачите се съдържат в Заповед № 71-199/13.05.2019 г. за продажба на вещта до явяване на първи по време купувач.

Крайният срок за приемане на заявления за закупуване на вещта е до 17.00 ч. на 13.06.2019 г.

Оглед на вещта се извършва в гр. Благоевград, ул. „Иван Михайлов" № 56 от 10:00 часа до 12:00 часа всеки работен ден до 12.06.2019 г. при представяне на документ за самоличност и в присъствието на представител на БНР, след предварителна уговорка на телефон +359 738895120.

Заповед № 71-252/ 17.06.2019 г. на генералния директор на БНР за определяне на купувач на движима вещ – частна държавна собственост, необходимостта от ползването на която е отпаднала. Заповедта можете да видите ТУК.