Българско национално радио © 2021 Всички права са запазени

БНР набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността експерт в Икономическа дирекция, отдел „Бюджет“

Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността - експерт в Икономическа дирекция, отдел „Бюджет“

Задължения на заемащия длъжността:

·  Участва и подпомага процеса по разработване на бюджетни прогнози, проектобюджет и бюджет на БНР;

·  Осъществява консолидиране на бюджети, приложения и справки на регионалните радиостанции на БНР;

·  Участва в процеса по подготовката на предложения и необходимите документи за корекции по бюджета на БНР за текущата година;

·  Съдейства при контрола и анализа на разходи по бюджета на БНР;

·  Изготвя справки, анализи, отчети и доклади, както и подготвя кореспонденция към външни и вътрешни потребители;

·  Участва в разпределението на оперативните разходи по структурни звена в БНР-София;

·  Подпомага изготвянето на заявка за ежемесечен лимит за разходи;

·  Следи промените в нормативната уредба, свързани с бюджетната дейност. 

Изисквания за заемане на длъжността:

·  Висше икономическо образование, предимство - специалности финанси и счетоводство; 

·  Професионален опит - минимум 2 години;

·  Задълбочени познания в областта на публичните финанси, бюджета и счетоводството;

·  Познаване на нормативните документи, регламентиращи финансово-счетоводната отчетност и вътрешно-финансовия контрол в бюджетните организации; 

·  Много добра компютърна грамотност - MS Office, отлично ниво на владеене на Excel;

·  Висока аналитичност и отлични умения за работа с източници и информация от различен тип;

·  Отлични умения за събиране, обобщаване и анализиране на разнородна икономическа информация;

·  Отговорност, инициативност и стремеж към постигане на резултати при спазване на определените срокове;

·  Комуникативност и умения за работа в екип.

Начинът на провеждане на подбора е:

·  първи етап – предварителен подбор по документи;

·  втори етап – практическа задача и събеседване с кандидатите.

За да кандидатствате, моля, изпратете автобиография с телефон за обратна връзка, копие на диплома за завършено висше образование и попълнена декларация за обработване и защита на лични данни, която може да изтеглите ТУК , до 22.05.2020 г., на адрес: kandidati@bnr.bg

Само одобрените по документи кандидати, ще бъдат поканени за участие във втори етап от подбора.