Българско национално радио © 2021 Всички права са запазени

БНР набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността „звукотехник“ в дирекция „Техника“

Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността „звукотехник“ в дирекция „Техника“.

Изисквания за заемане на длъжността:

·  средно техническо образование - радиотехника, звукотехника, телекомуникации и други подобни;

·  професионален опит в областта на звукотехниката -  предимство;

·  умение за работа в екип.

Задължения на заемащия длъжността:

·  да извършва технически и механичен монтаж на звукотехнически, съобщителни и компютърни съоръжения и инсталации;

·  да работи за поддържане на техническата изправност на студийните и репортажните съоръжения и инсталации в БНР;

·  да изработва електронни и електромеханични възли и устройства, необходими за производството и провеждането на радиопрограмите.

  Начинът на провеждане на подбора е:

·  първи етап - предварителен подбор по документи;

·  втори етап – интервю с одобрените по документи кандидати.

За да кандидатствате, моля, изпратете автобиография с телефон за обратна връзка и попълнена декларация за обработване и защита на лични данни, която може да изтеглите ТУК , до 10.07.2020 г., на адрес: kandidati@bnr.bg

Само одобрените по документи кандидати, ще бъдат поканени за участие във втори етап от подбора.