Българско национално радио © 2021 Всички права са запазени

БНР набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността „звукотехник“ в дирекция „Техника“, сектор „Мобилна база“

Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността „звукотехник“ в дирекция „Техника“, отдел „Технически“, сектор „Мобилна база“.

Изисквания за заемане на длъжността:

· средно техническо образование;

· умение за работа в екип;

· притежаване на свидетелство за правоуправление на МПС, минимум категория В.

  Задължения на заемащия длъжността:

· да участва при изготвянето на звукозаписи, провеждане на извънстудийни предавания и др.;

· да участва при извършването на профилактични проверки и ремонти в подвижните и постоянни извънстудийни технологични обекти;

· да извършва субективна оценка и анализ на качеството на звуковия сигнал;

· да отговаря за зачислените съоръжения и материали в обектите.

  Начинът на провеждане на подбора е:

·първи етап - предварителен подбор по документи;

·втори етап – интервю с одобрените по документи кандидати.

За да кандидатствате, моля, изпратете автобиография с телефон за обратна връзка и попълнена декларация за обработване и защита на лични данни, която може да изтеглите ТУК , до 10.07.2020 г., на адрес: kandidati@bnr.bg

Само одобрените по документи кандидати, ще бъдат поканени за участие във втори етап от подбора.