Българско национално радио © 2021 Всички права са запазени

Заповед за прекратяване на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на кухненски блок

Заповед № 6-598/28.10.2020 г. на генералния директор на БНР  относно прекратяване на обявения със Заповед № 6-527/21.09.2020 г. търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична държавна собственост, актуван с Акт за публична държавна собственост № 01123/08.09.1998 г., находящ се в гр. София, бул. „Драган Цанков“ № 4, представляващ кухненски блок.

Цялата информация за обявения на 21.09.2020 година търг можете да откриете тук.