Българско национално радио © 2021 Всички права са запазени

БНР набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността солист-оркестрант водач на група - контрабас в Оркестъра за народна музика

Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността - солист-оркестрант водач на група -контрабас в Оркестъра за народна музика на БНР.

Изискване към кандидатите:

·  образование – висше музикално или средно специално музикално;

·  умение за работа в екип;

·  комуникативност.

Начинът на провеждане на подбора е:

·  първи етап - предварителен подбор по документи;

·  втори етап – прослушване със следната програма:

І. Едно от следните произведения:

1. Класическа или жанрова пиеса по избор.

ІІ. Оркестрови трудности: 

2. Прима виста;

3. Свободен акомпанимент в импровизационна среда.

За да кандидатствате, моля изпратете автобиография с телефон за обратна връзка, диплома за завършено образование, за дипломи придобити в чуждестранни висши училища и научни организации е необходимо да се представи и документ за тяхното признаване от  Националния център за информация и документация (НАЦИД) и декларация за съгласие за обработване на личните данни, която можете да изтеглите ТУК , до 17 ч., на 10.11.2020 г. на адрес: kandidati@bnr.bg

Само одобрените по документи кандидати, ще бъдат поканени за участие във втори етап от подбора – прослушване на 12.11.2020 г. от 14.00 ч. във Второ студио на БНР.