Българско национално радио © 2021 Всички права са запазени

БНР набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността експерт в отдел „Административни дейности“, Поддържане сграден фонд

Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността - експерт в отдел „Административни дейности“, Поддържане сграден фонд

Задължения на заемащия длъжността:

·  Да организира и контролира извършването на дейности, свързани с поддръжката на сградите на БНР;

·  Да съдейства на ръководителя на отдела при контрола върху изпълнение на задачите, поставени на служителите в отдела, както и на външни изпълнители, във връзка с поддръжката на сградите на БНР;

·  Да извършва контролни проверки на представените количества в отчетните документи, представени от изпълнителите;

·  Да участва в експертни съвети, свързани с текущата поддръжка на сградите на БНР.

Изисквания за заемане на длъжността:

·  Образование – висше техническо, професионално направление – архитектура, строителство и геодезия е предимство;

·  Професионален опит – 3 години в областта на строителството или поддръжката на сгради;

·  Инициативност и способност за поемане на отговорност;

·  Комуникативност, организационни и координационни умения;

·  Умения за работа в екип;

·  Добра компютърна грамотност.

Начин на провеждане на подбора:

·  първи етап – предварителен подбор по документи;

·  втори етап – практическа задача и събеседване с кандидатите.

За да кандидатствате, моля, изпратетена адрес: kandidati@bnr.bg автобиография с телефон за обратна връзка, копие на диплома за завършено висше образование, за дипломи придобити в чуждестранни висши училища и научни организации е необходимо да се представи и документ за тяхното признаване от Националния център за информация и документация (НАЦИД), и попълнена декларация за обработване на лични данни, която може да изтеглите: ТУК , до 31.01.2021 г.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени за участие във втори етап от подбора.