Българско национално радио © 2021 Всички права са запазени

БНР набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността - звукорежисьор

Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността - звукорежисьор в програма „Радио София“, сектор „Ефир и постпродукция“.

Задължения на заемащия длъжността:

·  да участва в звуковата реализация на програмата и да отговаря за качеството на звуковата картина, за което да прилага установените технологии и организация на работа, съответстващи на радиопроизводството;

·  да работи на ефир и в звукозаписните студия и кабини на програмата по утвърден график и да се запознава предварително с предстоящите си задължения;

·  да взема самостоятелни решения за изпълнение, съгласувано с редактора, водещия и музикалния редактор по правилата на звуковата режисура;

·  да консултира редакторите и музикалните редактори в програмата за цялостното звучене и технологичен ред на излъчване на продукцията в ефир;

·  да се ориентира бързо и правилно в екстремни условия и ситуации като стрес и звукова натовареност;

·  да подрежда и смесва нощното музикално оформление на програма „Радио София“ по предварително утвърден график;

·  да отговаря за състоянието и правилното използване на техническите съоръжения, звуконосителите, инвентара, материалите и други в обекта, в който работи.

Изисквания за заемане на длъжността:

·  образование – висше, образователно-квалификационна степен – бакалавър, област на висшето образование – природни науки, математика и информатика, технически научки и изкуства, предимство е специалност – звукорежисура или звукотехника;

·  добра компютърна грамотност и ползване на новите иформационни технологии;

·  добър слух, музикален усет и сръчност;

·  да няма нарушения на опорно-двигателния апарат;

·  професионален опит и ползване на чужд език – предимство.

Начинът на провеждане на подбора е:

·  първи етап – предварителен подбор по документи;

·  втори етап – практическа задача и събеседване с кандидатите.

За да кандидатствате, моля, изпратете автобиография с телефон за обратна връзка, копие на диплома за завършено висше образование, за дипломи придобити в чуждестранни висши училища и научни организации е необходимо да се представи и документ за тяхното признаване от  Националния център за информация и документация (НАЦИД) и попълнена декларация за обработване и защита на лични данни, която може да изтеглите ТУК, до 28.02.2021 г., на адрес: kandidati@bnr.bg

Само одобрените по документи кандидати, ще бъдат поканени за участие във втори етап от подбора.