Българско национално радио © 2021 Всички права са запазени

Подбор за заемане на длъжността "солист-оркестрант" - гъдулка в Оркестъра за народна музика на БНР

Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността - солист-оркестрант, гъдулка в Оркестъра за народна музика на БНР.

Задължения на заемащия длъжността:

·  Да участва в утвърдената звукозаписна и концертна дейност на състава;

·  Да се явява на репетиции или записи с предварително подготвен материал за всяка отделна програма.

Изисквания за заемане на длъжността:

·  Образование – средно специално или висше музикално;

·  Комуникативност;

·  Умение за работа в екип;

·  Наличие на професионален опит се счита за предимство.

Начинът на провеждане на подбора:

·  първи етап - предварителен подбор по документи;

·  втори етап - прослушване със следната програма:

  І. Задължителен репертоар

1. Две пиеси по избор на кандидата.

2. Музикални примери от всички региони на страната, показващи стилово познание.

ІІ. Оркестрови трудности 

   1. Прима виста

  2. Импровизация по зададена от комисията тема.

За да кандидатствате, моля изпратете:

·  автобиография с телефон за обратна връзка;

·  диплома за завършено образование, за дипломи придобити в чуждестранни висши училища и научни организации е необходимо да се представи и документ за тяхното признаване от  Националния център за информация и документация (НАЦИД);

·  декларация за съгласие за обработване на личните данни, която можете да изтеглите ТУК .

Документи за кандидатстване се приемат до 08.07.2021 г. на адрес: kandidati@bnr.bg

Моля, посочете в имейла длъжността, за която кандидатствате!

Само одобрените по документи кандидати, ще бъдат поканени за участие във втори етап от подбора – прослушване на 12.07.2021 г., от 14.00 ч., във Второ студио на БНР.