Българско национално радио © 2021 Всички права са запазени

БНР набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността - солист-оркестрант, първи цигулки в Симфоничния оркестър на БНР

Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността - солист-оркестрант, първи цигулки в Симфоничния оркестър на БНР.

Изискване към кандидатите:

·  Oбразование - средно специално или висше музикално;

·  Kомуникативност;

·  Умение за работа в екип;

·  Умение за работа в динамична среда;

·  Професионален опит - предимство.

Задължения за заемащия длъжността:

·  Да участва в утвърдената звукозаписна и концертна дейност на състава;

·  Да се подготвя предварително за всяка отделна програма.

Начинът на провеждане на подбора е:

·  Първи етап - предварителен подбор по документи;

·  Втори етап - прослушване със следната програма:

І. Един от следните концерти по избор I част с каденца:

1. Моцарт - Концерт за цигулка KV 216

2. Моцарт - Концерт за цигулка KV 218

3. Моцарт - Концерт за цигулка KV 219

ІІ. I-ва част (с каденца, ако има) или II и III от концерт по избор или Концертна виртуозна пиеса.

III. Оркестрови трудности:

1. В. А. Моцарт-Симфония № 39 (Финал)

2. Й. Брамс - Концерт за цигулка и виолончело (I част)

3. Ф. Менделсон - Бартолди - Увертюра към „Сън в лятна нощ“

4. Й. Брамс - Симфония № 2 (I част)

5. П. Чайковски - Симфония № 4 (I част)

6. А. Дворжак - Симфония № 9 (IV част)

Корепетиторът се осигурява от кандидатите.

За да кандидатствате, моля, изпратете на адрес: kandidati@bnr.bg:

·  автобиография с телефон за обратна връзка;

·  копие на диплома за завършено образование, за дипломи придобити в чуждестранни висши училища и научни организации е необходимо да се представи и документ за тяхното признаване от Националния център за информация и документация (НАЦИД);

·  попълнена декларация за обработване на личните данни, която можете да изтеглите ТУК .

Оркестровите трудности от програмата за прослушване се предоставят на кандидатите на посочения електронен адрес или се получават лично на рецепцията на БНР.

Крайният срок за подаване на документи е 20.09.2021 г.

Моля, посочете в имейла длъжността, за която кандидатствате!

Само одобрените по документи кандидати, ще бъдат поканени за участие във втори етап от подбора - прослушване на 24.09.2021 г. от 09.30 ч. в Първо студио на БНР.