Българско национално радио © 2021 Всички права са запазени

Подбор за заемане на длъжността - солист-оркестрант, виоли в Симфоничния оркестър на БНР

Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността - солист-оркестрант, виоли в Симфоничния оркестър на БНР

Изискване към кандидатите:

·  Oбразование - средно специално или висше музикално;

·  Kомуникативност;

·  Умение за работа в екип;

·  Умение за работа в динамична среда;

·  Професионален опит - предимство.

Задължения за заемащия длъжността:

·  Да участва в утвърдената звукозаписна и концертна дейност на състава;

·  Да се подготвя предварително за всяка отделна програма.

Начинът на провеждане на подбора е:

·  Първи етап - предварителен подбор по документи;

·  Втори етап - прослушване със следната програма:

І. Един от следните концерти по избор I част с каденца:

1. К. Щамиц

2. А. Хофмайстер

ІІ. I-ва част от един от следните концерти по избор:

1. Б. Барток

2. П. Хиндемит

3. Уилям Уолтън

III. Оркестрови трудности:

1. Л. ван Бетовен - Симфония № 5 – II част

2. Р. Щраус - „Дон Жуан“

3. В. А. Моцарт - „Сватбата на Фигаро“

4. А. Брукнер - Симфония № 4

5. Ф. Менделсон-Бартолди – „Сън в лятна нощ“

IV. Прима виста

Корепетиторът се осигурява от кандидатите.

За да кандидатствате, моля, изпратете на адрес: kandidati@bnr.bg:

·  автобиография с телефон за обратна връзка;

·  копие на диплома за завършено образование, за дипломи придобити в чуждестранни висши училища и научни организации е необходимо да се представи и документ за тяхното признаване от Националния център за информация и документация (НАЦИД);

·  попълнена декларация за обработване на личните данни, която можете да изтеглите ТУК. 

Оркестровите трудности от програмата за прослушване се предоставят на кандидатите на посочения електронен адрес или се получават лично на рецепцията на БНР.

Крайният срок за подаване на документи е 20.09.2021 г.

Моля, посочете в имейла длъжността, за която кандидатствате!

Само одобрените по документи кандидати, ще бъдат поканени за участие във втори етап от подбора – прослушване на 24.09.2021 г. от 09.30 ч. в Първо студио на БНР.