Българско национално радио © 2021 Всички права са запазени

Подбор за заемане на длъжността "координатор"

Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността "координатор" в дирекция "Стратегическо развитие, маркетинг и реклама".

Изисквания за заемане на длъжността:

·  Образование – средно; 

·  Професионален опит – предимство;

·  Добра компютърна грамотност и ползване на новите информационни технологии;

·  Организационни и координационни умения;

·  Умение за работа в екип, комуникативност, оперативност;

·  Ползване на английски език – предимство.

Задължения на заемащия длъжността:

·  Да съдейства на изпълнителния директор при осъществяване на неговите управленски функции;

·  Да изготвя проекти на документи, таблици и презентации при разпореждане от прекия ръководител;

·  Да завежда входяща и изходяща кореспонденция на дирекцията;

·  Да организира срещи на изпълнителния директор с външни лица и с представители на институции;

·  Да съхранява документалния архив, съобразно приложимите вътрешни правила и разпорежданията на ръководителя на структурата;

·  Да преписва и/или копира документите, подготвени от изпълнителния директор и да отговаря за качеството на изготвените материали;

·  Да координира документооборота между различните структурни звена в БНР;

·  Да посреща, придружава и изпраща посетители на дирекцията, както и да ги насочва по установения ред, съобразно характера на поставени от тях въпроси;

·  Да участва в организирането на събития за нуждите на БНР.

Начинът на провеждане на подбора е:

·  първи етап - предварителен подбор по документи;

·  втори етап - събеседване и практическа задача.

За да кандидатствате, моля, изпратете на адрес: kandidati@bnr.bg:

·  автобиография с телефон за обратна връзка;

·  копие на диплома за завършено средно образование, за дипломи придобити в чуждестранни висши училища и научни организации е необходимо да се представи и документ за тяхното признаване от Националния център за информация и документация (НАЦИД).

·  попълнена декларация за обработване и защита на лични данни, която може да изтеглите ТУК .

Моля, посочете в имейла длъжността, за която кандидатствате!

Крайният срок за подаване на документи е 21.10.2021 г.

Само одобрените по документи кандидати, ще бъдат поканени за участие във втори етап на подбора.


Подкасти от БНР