Българско национално радио © 2021 Всички права са запазени

Подбор за заемане длъжността "технически сътрудник"

Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане длъжността „технически сътрудник“ в редакция „Драматургични форми, вечерни и съботно-неделни предавания“ на програма „Христо Ботев“

Изисквания за заемане на длъжността:

·  Образование – средно;

·  Познания в областта на деловодителската дейност;

·  Добра компютърна грамотност и умения за ползване на новите информационни технологии;

·  Умения за работа в екип;

·  Комуникативност.

Задължения на заемащия длъжността:

·  Да съдейства при изпълнение на програмните задачи на екипа;

·  Да пише и съхранява документи, да води отчетност на документацията като завежда входящи и изходящи материали, да подготвя справки;

·  Да осигурява присъствието на събеседници, сътрудници, външни автори или актьорски екипи, определени за реализиране на предаванията;

·  Да следи за осигуряването на необходимите данни за координиране и реализация на предаванията;

·  Да изпълнява операторска работа на компютър;

·  Да посреща посетители и да ги насочва по установения вътрешен ред в БНР;

·  Да изготвя справка за отсъствието на служителите (болнични, почивни дни, отпуски и други).

Начинът на провеждане на подбора е:

·  първи етап - предварителен подбор по документи;

·  втори етап - събеседване и практическа задача.

За да кандидатствате, моля изпратете следните документи на адрес: kandidati@bnr.bg:

·  автобиография с телефон за обратна връзка;

·  копие на диплом за завършено средно образование;

·  попълнена декларация за обработване и защита на лични данни, която може да изтеглите ТУК .

Моля, изрично посочете в имейла длъжността, за която кандидатствате!

Крайният срок за подаване на документи е 01.11.2021 г.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени за участие във втори етап на подбора.


Подкасти от БНР