Българско национално радио © 2022 Всички права са запазени

Определен е победителят в търга за стая под наем в РРС Благоевград

Със заповед № 6-461/13.07.2022 г. на генералния директор на БНР е обявен победителят в проведен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична държавна собственост, актуван с акт за публична държавна собственост № 420/05.08.2005 г. на областния управител на област с административен център Благоевград, представляваща стая № 502, с площ от 15 кв. м. (петнадесет квадратни метра), в управление на Регионална радиостанция Благоевград, с административен адрес: гр. Благоевград, ул. „Иван Михайлов“ № 56.

Целият текст на заповедта можете да видите тук.