Акценти

Съобщения

обновено на 18.06.20 в 12:10
Община Благоевград На основание на утвърдени от Кмета на Община Благоевград правила за работата на Комисията по чл. 8, ал. 1 от Наредба за реда и условията за установяване на жилищните нужди на граждани, ползване и управление на общински жилища, наемателите, на които договорните отношения не изтичат през настоящата година, трябва да ...

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА САТОВЧA

обновено на 20.01.20 в 14:45

Информация на ЮЗУ "Неофит Рилски"

обновено на 22.11.19 в 10:51

Неделен мегдан

обновено на 25.07.18 в 14:53