Българско национално радио © 2022 Всички права са запазени

Информация на ЮЗУ "Неофит Рилски"

| обновено на 22.11.19 в 10:51

 

На 22 ноември по проект ЮЗУ „Неофит Рилски“ организира уъркшоп на тема: HIGH-TECH TECHNOLOGY IN PHYSICAL THERAPY (LASER THERAPY)

Организирането на уъркшоп на тема: "HIGH-TECH TECHNOLOGY IN PHYSICAL THERAPY (LASER THERAPY)" е част от изпълнението на проект „Насърчаване и повишаване мобилизацията на младежта – културно наследство и спортна валоризация“ (PROMO - YMC(H)A), в който Югозападният университет „Неофит Рилски“ участва като партньор. Той се изпълнява по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция - България 2014-2020 и е продължение на спечелилия престижна международна награда проект YMC(H)A, изпълнен успешно по Програмата за ЕТС „Гърция-България“ 2007-2013.

Целта на проекта най-общо е опазването и подобряването на културното наследство, повишаване на културната осведоменост и насърчаване на сътрудничеството в трансграничния регион Гърция - България.

Идеята е да се обединят партньори от Гърция и България с убеждението, че може да се постигне по-добро качество на живот чрез опазване и популяризиране на културното наследство, като стремежът е насърчаване, развитие и използване на спорта като част от културното наследство за туристически цели. Дейностите по проекта са насочени основно към създаване на инструменти за иновативно спортно образование, създаване на съвременни съоръжения и предаване на знания в областта на културата и спорта на потребителите на мултимедийни технологии.

Очаквани ползи

Основните резултати от проекта, които ще бъдат постигнати, са:

1. Разработване на наръчник за добри практики за популяризиране на спортното и културното наследство

2. Разработване на уеб сайт на проекта – профили в социалните мрежи и мобилни приложения

3. Модернизиране на спортните съоръжения на Югозападен университет „Неофит Рилски”, Благоевград и на Музея на баскетбола на „Младежката християнска асоциация“ в Солун

4. Подобряване на открити спортни обекти в Солун

5. Младежки трансграничен обмен - образователни визити

6. Разработване на иновативна образователна програма за училищата

7. Интерактивни игри, използващи устройства за наблюдение на движението

8. Проектиране на платформа за електронно обучение

9. Организиране на баскетболен турнир

10. Дигитализация на атлетичното наследство

Конкретно за Югозападния университет „Неофит Рилски“ - ще бъдат подобрени и модернизирани спортните съоръжения.  Ще бъде изградена зала за провеждане на спортни мероприятия със 750 места и сграда за съблекални, като двете ще бъдат свързани с топла връзка. До този момент са напълно завършени и изградени сградата за съблекални и носещата стоманена конструкция за покриване на терена. Предстои реновиране на настилките на спортните игрища, монтиране на винил върху конструкцията и завършване на коридора (топлата връзка). Ремонтните дейности се изпълняват в срок и са съобразени с Правилата и нормите за устройство на територията в Република България. Очаква се увеличаване на броя на посещенията, което ще се осъществи с помощта на специфични дейности за повишаване на осведомеността. Така, туристическият поток в трансграничния регион ще се увеличава всяка година, благодарение на реновираните съоръжения.

    

По проекта се извършват биометрични изследвания в Центъра за функционални изследвания в спорта и кинезитерапията по 4 тематични направления:

1.  Изследвания на силови характеристики и асиметрия при ритащ и опорен крак, при футболисти. Изследванията се провеждат при състезатели от отбори от региона, които имат тренировъчен стаж над 7 години. Установено е, че при значителен процент от тях се доказва силова асиметрия между ритащия и опорния крак посредством различни критерии. Резултатите подпомагат разработването на тренировъчни програми и превенцията на спортните травми.

2.  Определяне на соматотип и показатели на телесна маса при млади гимнастици от „Гимнастически клуб Пирин-2017“, Благоевград. Тези изследвания подпомагат морфологичния контрол на треньора при подбора на младите състезатели, както и връзката между хранителния им режим и показателите на телесната им маса.

3.  Определяне на силови характеристики на флексори и екстензори на коляно при състезатели от смесени бойни изкуства от региона. Резултатите от тези изследвания показват ролята на изследвания в специалент ексцентричен режим при оценка на мускулен дисбаланс като критерий за състоянието на флексорите на коляното и риска от травми.

4.  Усещане за сила при здрави мъже и жени. Това е една нововъведена методология, базирана на измервания с изокинетичен динамометър, при която се изследват половите и възрастовите различия при здрави хора в усещането за мускулна сила. Резултатите от изследванията показват ролята на тези сетивни усещания за нормалния моторен контрол при здрави хора.

Тези биометрични изследвания са продължение на инициираните в предишния проект (YMC(H)A, изпълнен успешно по Програмата за ЕТС „Гърция-България“ 2007-2013) биометрични изследвания при спортисти и здрави хора, които позволяват едно взаимно подпомагане на специалисти в областта на спорта и спортната тренировка и научноизследователската работа на преподаватели в областта на физиологията и биомеханиката на двигателната активност и системното натоварване. Допълнителното оборудване, закупено по предишния проект, разширява методичните възможности на специалистите, позволява включване на студенти и докторанти, подпомага обмена на знания и опит за работа със сходни апаратурни системи и тематики и др. 

 В рамките на проекта, по дейност 6.2.1 Обменни визити, отбор на ПМГ „Акад. Сергей П. Корольов“ взе участие и се представи блестящо на турнир по баскетбол за деца, организиран от Християнската младежка асоциация, който се проведе на  22-и, 23-и и 24-и април 2019 г. в гр. Солун, Гърция.

Част от най-добрите гръцки отбори участваха в надпреварата – YMCA, ARIS A.C., PAOK A.C., AEK, ESKD N. IONIAS, SAK ASTERAS.

Гимназистите изиграха два мача и премериха сили с отбора на домакините – YMCA и ARIS A.C.

Събитието завърши с церемония по награждаване, където състезателите получиха медали и сертификати, и се пребориха за купа за прекрасната си отборна игра.

Проектът е в съответствие с хоризонталната политика на програмата, която включва:

а) устойчивото развитие чрез увеличаване на туристическия поток,

б) равни възможности и недискриминация, и

в) равенство между мъжете и жените чрез насърчаване на участието на двата пола.

Работни пакети

6-те работни пакети са:

Работен пакет 1 “Управление и координация” включва подготвителните дейности, които трябва да бъдат проведени преди началото и по време на изпълнението на проекта, за да се дефинира и изпълнява организационната структура, процесите на вземане на решения и осигуряване на качеството, които всички бенефициенти трябва да прилагат в координация с водещия партньор.

Работен пакет 2 “Комуникация и разпространение на резултати” включва организиране на конференции, местни събития, които ще бъдат организирани от всеки бенефициент, рекламна дейност в медиите, производство на рекламни материали (печатни, електронни), провеждане на уъркшопи и разработването на комуникационен план, който ще бъде изготвен от водещия бенефициент и разпространен сред останалите бенефициенти.

Работен пакет 3 “Технически капацитет и трансфер на ноу-хау”. Водещият партньор в сътрудничество с партньор 2 – Югозападен университет „Неофит Рилски“ & партньор 4 – община Разлог ще разработи Наръчник за добри практики за популяризиране на спортното наследство.

Работен пакет  4 “Модернизиране и подобряване на съоръженията”

Работен пакет  5 “Проектиране на електронна платформа за спортна интеграция”. Водещият партньор, Младежката християнска асоциация (YMCA), ще създаде многоезична електронна платформа и нейното приложение, която ще функционира чрез разработване на електронно обучение и приложения. Всички партньори (включително водещият партньор) ще участват в работата на електронната платформа чрез приноса си към нейния контекст, касаещ изпълнението на проекта.

Работен пакет 6 “Инициативи за повишаване на осведомеността сред младежта” включва специализирани семинари и уъркшопи за младежта

Чуйте репортажа на Елизабет Александрова в звуковия файл...

Факултетът по изкуствата към ЮЗУ „Неофит Рилски“ обявява прием в нова специалност

Катедра “Телевизионно, театрално и киноизкуство” към Факултета по изкуствата на ЮЗУ „Неофит Рилски“ обявява прием в нова бакалавърска програма – „Аудио-визуални изкуства и продуцентство в развлекателните индустрии“.

Желаещите да се обучават в новата специалност, която е със срок на обучение 4 години, кандидатстват с: приемен изпит (събеседване с кандидатите за интереси и знания в областта на изкуствата) или с оценката от матурата по български език и литература или по история.

Изпитите ще се провеждат всеки вторник до края на месеца (15.10, 22.10, 29.10 2019 г.) от 10:00 до 16:00 ч.

Необходими документи за кандидатстване:

1. Комплект документи за кандидатстване (по образец, купуват се от книжарницата на университета).

2. Оригинал и копие на дипломата за завършено средно образование. Оригиналът на дипломата се връща на кандидата след сравняване с копието и заверка от длъжностното лице, което приема кандидатстудентските документи.

Желаещите да се обучават в новата бакалавърска програма подават документи до 29 октомври 2019 г. в Учебен корпус №1 на университета (зала 1102А).Вижте още

Съобщения

Община Благоевград На основание на утвърдени от Кмета на Община Благоевград правила за работата на Комисията по чл. 8, ал. 1 от Наредба за реда и условията за установяване на жилищните нужди на граждани, ползване и управление на общински жилища, наемателите, на които договорните отношения не изтичат..

обновено на 18.06.20 в 12:10

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА САТОВЧA

На основание чл. 84 от ЗПФ и чл . 27, Раздел V от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Сатовча, каним всички заинтересовани граждани и структури на общината на 20.01.2020 год. от 09.00 до 11.00 часа в залата на Общински..

обновено на 20.01.20 в 14:45

Неделен мегдан

МУЗИКАЛНАТА КЛАСАЦИЯ НА РАДИО БЛАГОЕВГРАД.  Излъчва се всяка неделя между  17.00  и  19.00  часа. Телефони за връзка със студиото:  073/88 33 15 и 073/88 33 16 Песен №1 се определя чрез вота на слушателите, гласували онлайн и на ефирните ни телефони.  За седмицата 13 - 19 август    в класацията за Песен на..

обновено на 25.07.18 в 14:53