Президентски и парламентарни избори 14.11.2021 г.


Тарифите на БНР Бургас, темите и датите за провеждане на диспутите, както и още информация за отразяване на кампанията за избор на Народно събрание и Президент на 14.11.2021г. може да свалите ТУК

СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ - избори за президент и вицепрезидент на републиката - 14.11.2021


За контакти:
БНР Бургас
8000 Бургас, ул. "Филип Кутев" 2
Мариана Рачева - експерт реклама
mariana.racheva@bnr.bg / reklama.burgas@bnr.bg
056/894006 / 0882 709 230