На 5 декември в Бизнес парк – София

Благотворителен базар в помощ на деца със специални потребности

Набират се средства за физкултурния салон на ЦСОП "Едуард Сеген"

Снимка: БНР

На 5 декември от 8 до 18 часа в две от сградите на Бизнес парк – София ще се проведе благотворителен коледен базар в помощ на Център за специална образователна подкрепа „Едуард Сеген“ в София.

Учебното заведение е за деца със специални образователни потребности – различни увреждания на централната нервна система, множество увреждания, обхващащи двигателния апарат и други, водещи до умствени затруднения и обучителни трудности.

Родители участват в изработването на предметите, които ще бъдат продавани на базара. Българо-френска фирма, която подкрепя центъра, ще подготви сладкиши и сувенири, които ще се продават на този базар. Община „Надежда“ е партньор в организирането на коледната благотворителна инициатива.

Събраните средства ще бъдат използвани за закупуване на оборудване на физкултурния салон на училището за деца със СОП с уреди и пособия.

Снимка: БНР

В ЦСОП „Едуард Сеген“ децата се обучават в изнесени паралелки и в отделна сграда, където с тях работят само специални педагози. Има и допълнително обучение – ерго терапия, арт терапия, логопед, психолог. Учениците се водят към масово училище, но се обучават отделно.

„За да се осъществява качествен учебен процес с тези деца, са необходими различни помощни средства - уреди и пособия, които ние искаме да закупим с тези средства, които ще съберем от базара“, обясни в предаването „Рано в неделя“ директорът на центъра Поликсения Кисимова.

Да се промени средата

„Важно е да променим и средата в която са децата. Тепърва сме в условията на център. Досега бяхме помощни училища, които от две години се преобразуваха с влизане в сила на новия закон. Задачата е да приведем средата, която обитават децата с тези изисквания за физическа и архитектурна среда, така че да се адаптира спрямо децата, а не обратното“, коментира тя.

Децата имат нужда от много внимание, от специализирани занимания, от специален подход, подчерта Кисимова.

Сутрин учат по-малките ученици от 1 до 4 клас. Групите са малки, за да има възможност за индивидуална работа. За всяко дете се прави индивидуален учебен план и индивидуална програма, след като се оценят потребностите му и от какво има нужда.

Децата със СОП учат различно

„Не всяко дете може да се обучава от учебник, въпреки че разполагаме и с дидактични материали, каквито имат общообразователните училища. При нас са и много други различни материали, дидактични. Много нагледност трябва да се използва при тези деца, за да се стимулират всички техни сетива и информацията да влезе по възможно най-много канали, за да стигне до тях, да развиваме мислене, цялостната личност на тези деца“, разказа още Поликсения Кисимова. Тя отбеляза, че се въвеждат иновативни методи на преподаване и комуникация.

„Имаме система за допълнителна и алтернативна комуникация, която от една година апробираме – за контрол на компютър с поглед, специализирано, за децата, които нямат реч и са с двигателни нарушения.“

Колегите са малко, имаме нужда от по-голям състав, но не можем да си позволим по-голям щат, сподели още училищният директор.

Центърът има партньори в лицето на младежката секция на БЧК. Студенти от Софийския университет идват на практика в центъра.

ЦСОП Едуард Сеген се намира в Район Надежда, на ул. „Възрожденска“ 10, в двора на 16 основно училище „Р. Жинзифов“. 

Цялото интервю чуйте в звуковия файл.