Програмна схема


Програмна схема

23 януари 2018, вторник

00:00
Нощен осведомителен бюлетин
01:00
Новини
02:00
Новини
03:00
Новини
03:05
Концерт - Забавна музика
04:00
Новини
04:05
По първи петли
05:00
Новини
05:05
По първи петли
06:00
Новини
06:30
Кратки новини
07:00
Сутрешен осведомителен бюлетин
08:00
Новини
08:30
Кратки новини
09:00
Новини
09:30
Кратки новини
10:00
Новини
10:30
Кратки новини
11:00
Новини
12:00
Обеден осведомителен бюлетин
12:30
12+3
13:00
Новини
13:05
12+3
13:30
Кратки новини
13:35
12+3
14:00
Новини
14:05
12+3
14:30
Кратки новини
14:35
12+3
15:00
Новини
15:25
Концерт
16:00
Новини
16:30
Кратки новини
17:00
Новини
17:30
Кратки новини
18:00
Новинарски час
19:00
Вечерен осведомителен бюлетин
20:00
Новини
21:00
Новини
22:00
Новини
23:00
Новини

24 януари 2018, сряда

00:00
Нощен осведомителен бюлетин
01:00
Новини
02:00
Новини
03:00
Новини
03:03
Ескалатор
04:00
Новини
05:00
Новини
06:00
Новини
06:30
Новини
07:00
Сутрешен осведомителен бюлетин
08:00
Новини
08:30
Кратки новини
09:00
Новини
09:30
Кратки новини
10:00
Новини
10:30
Кратки новини
11:00
Новини
11:30
Кратки новини
12:00
Обеден осведомителен бюлетин
12:22
12+3
13:00
Новини
13:05
12+3
13:30
Кратки новини
13:31
12+3
14:00
Новини
14:05
12+3
14:30
Кратки новини
14:31
12+3
15:00
Новини
16:00
Новини
16:30
Кратки новини
17:00
Новини
17:30
Кратки новини
18:00
Новинарски час
19:00
Вечерен осведомителен бюлетин
20:00
Новини
21:00
Новини
22:00
Новини
23:00
Новини

25 януари 2018, четвъртък

00:00
Нощен осведомителен бюлетин
01:00
Новини
02:00
Новини
03:00
Новини
03:04
Художествена музика
04:00
Новини
05:00
Новини
06:00
Новини
06:30
Кратки новини
07:00
Сутрешен осведомителен бюлетин
08:00
Новини
08:30
Кратки новини
09:00
Новини
09:30
Кратки новини
10:00
Новини
10:30
Кратки новини
11:00
Новини
11:30
Кратки новини
12:00
Обеден осведомителен бюлетин
12:22
12+3
13:00
Новини
13:05
12+3
13:30
Кратки новини
13:31
12+3
14:00
Новини
14:05
12+3
14:30
Кратки новини
14:31
12+3
15:00
Новини
16:00
Новини
16:30
Кратки новини
17:00
Новини
17:30
Кратки новини
18:00
Новинарски час
19:00
Вечерен осведомителен бюлетин
20:00
Новини
21:00
Новини
22:00
Новини
22:05
Концерт
23:00
Новини
23:05
Концерт

26 януари 2018, петък

00:00
Нощен осведомителен бюлетин
01:00
Новини
02:00
Новини
03:00
Новини
03:04
Художествена музика
04:00
Новини
05:00
Новини
06:00
Новини
06:30
Кратки новини
07:00
Сутрешен осведомителен бюлетин
08:00
Новини
08:30
Кратки новини
09:00
Новини
09:30
Кратки новини
10:00
Новини
10:30
Кратки новини
11:00
Новини
11:30
Кратки новини
12:00
Обеден осведомителен бюлетин
13:00
Новини
13:30
Кратки новини
14:00
Новини
14:30
Кратки новини
15:00
Новини
16:00
Новини
16:30
Кратки новини
17:00
Новини
17:30
Кратки новини
18:00
Новинарски час
19:00
Вечерен осведомителен бюлетин
20:00
Новини
21:00
Новини
22:00
Новини
23:00
Новини

27 януари 2018, събота

00:00
Нощен осведомителен бюлетин
01:00
Новини
02:00
Новини
03:00
Новини
03:05
Музика
04:00
Новини
05:00
Новини
06:00
Новини
06:30
Кратки новини
07:00
Сутрешен осведомителен бюлетин
08:00
Новини
09:00
Новини
10:00
Новини
11:00
Новини
12:00
Обеден осведомителен бюлетин
13:00
Новини
14:00
Новини
14:05
Миксер
15:00
Новини
15:05
Миксер
16:00
Новини
17:00
Новини
18:00
Новини
19:00
Вечерен осведомителен бюлетин
19:20
Концерт
20:00
Новини
20:05
Топ 20
21:00
Новини
22:00
Новини
23:00
Новини
23:05
Оазис
23:05
Оазис

28 януари 2018, неделя

00:00
Нощен осведомителен бюлетин
01:00
Новини
02:00
Новини
03:00
Новини
03:05
Забавна музика
04:00
Новини
04:03
Българска народна музика
05:00
Новини
06:00
Новини
06:30
Новини
07:00
Сутрешен осведомителен бюлетин
08:00
Новини
08:30
Концерт
09:00
Новини
12:00
Обеден осведомителен бюлетин
13:00
Новини
14:00
Новини
14:05
Двуглас
15:00
Новини
15:05
Двуглас
16:00
Новини
17:00
Новини
18:00
Вечерен осведомителен бюлетин
18:20
Моята песен
19:00
Новини
19:05
Моята песен
20:00
Новини
21:00
Новини
22:00
Новини
23:00
Новини

29 януари 2018, понеделник

00:00
Нощен осведомителен бюлетин
01:00
Новини
02:00
Новини
03:00
Новини
03:10
Художествена музика
04:00
Новини
05:00
Новини
06:00
Новини
06:30
Кратки новини
07:00
Новини
07:30
Кратки новини
08:00
Новини
08:30
Кратки новини
09:00
Новини
09:30
Кратки новини
10:00
Новини
10:30
Кратки новини
11:00
Новини
12:00
Обеден осведомителен бюлетин
12:30
12+4
13:00
Новини
13:10
12+4
13:30
Кратки новини
13:31
12+4
14:00
Новини
14:05
12+4
14:30
Кратки новини
14:31
12+4
15:00
Новини
16:00
Новини
16:30
Кратки новини
17:00
Новини
17:30
Кратки новини
18:00
Новини
18:05
Концерт
19:00
Вечерен осведомителен бюлетин
19:10
Българската Коледа
20:00
Новини
20:05
Българската Коледа
21:00
Новини
21:10
Българската Коледа
22:00
Новини
23:00
Новини