Размер на шрифта
Българско национално радио © 2024 Всички права са запазени

На първо четене: Парламентарната комисия по образование не прие бюджета

Снимка: БТА

Парламентарната комисия по образованието и науката на днешното си заседание не одобри на първо гласуване законопроекта за държавния бюджет за 2024 г. в частта му за образование и наука.

Четирима от народните представители от комисията гласуваха "за" за законопроекта, осем бяха "против", а въздържалите се бяха трима, с това законопроектът не е одобрен на първо гласуване от Комисията по образованието и науката, каза нейният председател Красимир Вълчев (Парламентарната група на ГЕРБ - СДС).

Със законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2024 г. общият размер на разчетените разходи за образование е 8,571 млрд. лв., каза министърът на образованието и науката проф. Галин Цоков.

Той обясни, че за системата на предучилищното и училищното образование са разчетени допълнителни средства за увеличението на възнагражденията на педагогическите специалисти от 1 януари 2024 г. и достигането им до 125 процента от средната брутна работна заплата за страната, с цел привличане на повече млади учители и на специалисти с високо равнище на професионална подготовка и квалификация във всички образователни институции са предвидени 289,9 млн. лв.

За създаване на условия за приобщаващо образование и за подпомагане на храненето на децата от подготвителните групи и на учениците от първи до четвърти клас са предвидени 72,2 млн. лв. За увеличение на частта за издръжка на стандартите за делегираните дейности по образование са предвидени 93,3 млн. лв.

За осигуряване на безвъзмездно ползване от учебната 2024/2025 година на учебници и на учебни помагала за учениците от осми до 12-и клас, и на познавателни книжки и учебници за учениците от първи до седми клас са заделени 88 млн. лв. За безплатен транспорт на деца и ученици, които пътуват до училище до най-близкото населено място, и за тези от професионалните гимназии, са отделени 6,3 млн. лв.

За програмата за изграждане и реконструкция на детски градини и училища за периода 2024-2026 г. са предвидени 40 млн. лв., а за програмата за изграждане и основен ремонт на спортни площадки и физкултурни салони в държавните и общинските училища - 50 млн. лв., за същия период.

Във висшето образование допълнителни средства са осигурени за възнагражденията на академичния състав в държавните висши училища, като това са 38,4 млн. лв. За осигуряване на увеличените стипендии на студентите са предвидени 6 млн. лв. За програмата за саниране, ремонт и обзавеждане на студентските общежития, за 2024-2026 г., са заделени 50 млн. лв.

Със законопроекта за държавния бюджет за 2024 г. разчетените трансфери към държавните висши училища са в размер на 866,2 млн. лв. От тях 807,2 млн. лв са за държавните висши училища към Министерството на образованието и науката, а 59 млн. лева са за университетите към Министерството на отбраната.

Одобрената държавна гаранция по Закона за кредитиране на студенти и докторанти за 2024 г. е