За думите

вторник, от 15.30 до 17.00 часа

Предаването търси баланса между познанието и забавлението, между пуристичните нагласи на част от аудиторията и приемането на естествения развой на езика. Намира го като говори за езика ни пристрастно, но не патетично, популярно, но не популистки, познавателно, но не назидателно. „За думите” не е курс по български език и не се бори за чистотата на българския език. „За думите” е разговор за езика/езиците, за българския език, за речта на различните хора, поколения и групи, които говорят български. Това, за което се борим, е добрият вкус, мярката и себеуважението, част от което е и уважението към езика, чрез който общуваме и се изразяваме.
Гости и „съавтори“ на предаването са най-добрите езиковеди от Института за български език при БАН, от Софийския университет "Св. Климент Охридски" и другите университети в страната, изявени български творци, учители, студенти, ученици и слушатели.
Награда „Сирак Скитник“ през 2014 година. Предаването няма аналог в националния ефир като запазена територия на траен интерес към темата за езика изобщо и българския език и реч.

Екип на предаването: Венета Гаврилова, Зорка Мирчева
Връзка с екипа: тел. 02 987 50 36 и zadumite@bnr.bg

Публикации

Застрашените уралски езици

Застрашени от изчезване са не само езиците на далечни островни общности, индиански племена и обитатели на непроходимите тропически джунгли. Сравнително близо до нас в посока север-североизток все още се говорят, макар и от много малко хора, редки езици от..

публикувано на 11.12.19 в 09:40
Една от залите на Националния етнографски музей

Музеят като място за образование

Още като замисъл музеите са призвани да предават на поколенията знанието за бита и духовността на предците. Съхраняването на ценни артефакти иначе би било лишено от смисъл. Откъснати от духа на времето, предметите, ритуалите и думите, са обречени на забрава..

публикувано на 09.12.19 в 11:45

Падналите ангели в древните апокрифи, българския фолклор и киното

Мотивът за падението на Божите вестители и воини е стар почти колкото първите опити на човека да обясни и опише света и своето място в него. Още в старозаветните апокрифи, известни като книги на Енох, е разказана интересна версия за ангелите, които..

публикувано на 04.12.19 в 13:25

Капаните на либералното възпитание

Шведският психиатър, писател и баща на девет деца Давид Еберхард в книгата си „Как децата завзеха властта“ говори за краха на либералния подход във възпитанието на децата. Идеята, че детето знае кое е най-добро за него, че има право на мнение и вземане на..

публикувано на 04.12.19 в 09:55
Проф. Борис Парашкевов и Венета Гаврилова

Ваше благородие…

Сиятелство, превъзходителство, величество, високопреосвещенство, преподобие… що за странни думи и какво търсят в нашето делово, прагматично, демократично и свъхтехнологизирано съвремие. Вярно е, че много рядко ги срещаме, а още по-рядко се налага да ги..

публикувано на 26.11.19 в 17:15

Сравнителна средновековна история България – Германия и България – Англия

Две съвсем нови помагала за учениците в българските училища в чужбина са вече в ръцете на младите си читатели. Оформени са като дипляни с много илюстрации, карти и снимки. Линията на времето е ориентирът, а от двете ѝ страни са разположени събитията и..

публикувано на 23.11.19 в 10:05

„Ледена висулка“ в различни европейски езици

В едно толкова обикновено и естествено название на природното явление е скрита определена асоциация, която не е очевидна за говорещите други езици представители на различни култури. Сравнението между названията дава представа за това на какво оприличават и..

публикувано на 19.11.19 в 17:15

Първият запазен ръкописен българско-италиански речник от Възраждането

Първият запазен ръкописен българско-италиански речник от Възраждането е дело на католическия мисионер П. Маурицио да Кастеладзо, за да улесни контактите с паството му, вероятно в района на гр. Раковски.  Освен интересните сведения за езика и търсенето..

публикувано на 12.11.19 в 17:10
Н. Пр. Мачей Шимански и Венета Гаврилова

Дипломация и език – Н. Пр. Мачей Шимански за Клуба на посланиците, говорещи български език

Каквото и да си говорим за клопките и препятствията, които езикът поставя пред искреността, естествеността и правдивостта в отношенията ни, той е най-съвършеното средство за изразяване и общуване, създадено от човека и създало човека. Езикът безспорно е..

публикувано на 05.11.19 в 17:41
Владимир Диков, Надежда Неделчева, Венета Гаврилова и Асен Великов (от ляво надясно)

Езиците на любовта и свързването

Българската реч може да звучи с особен акцент, необичаен за нас, родените и живеещите в държавата България. Още по-необичайно за нас днес е чрез българската реч да се изказват дълбоки, пламенни и съкровени чувства към родината България. България – реална..

публикувано на 29.10.19 в 17:05