СТРУКТУРНИ ЗВЕНА

Снимка

Анатоли Великов – Икономически директор

Роден на 31.05.1975. Завършил „Право“ в Технически университет – Варна, магистратура „Публична администрация“ във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ и магистратура „Финансов контрол“ в Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов. Работил е над 10 години в структурите на Министерство на финансите, включително като Директор на дирекция „Финанси и управление на собствеността“ в МФ и Директор на дирекция „Финансово-стопански дейности“ в Комисията по финансов надзор.  Бил е Финансов и административен директор на Лесотехническия университет в София, Директор на дирекция „Правна“ и Главен секретар на Българската агенция по безопасността на храните и Главен секретар на Министерство на външните работи.

От 10 юли 2019 г. е Икономически директор в Икономическа дирекция на БНР.

Телефон: 02/9336618
Е-mail: velikov.a@bnr.bg

Снимка

Мария Стоева – директор на дирекция „Правна и човешки ресурси“

Родена 4.02.1957 година. Завършила специалност „Право“ в СУ „Св Климент Охридски“. До момента е заемала поста Главен юрисконсулт в дирекция „Консулски отношения“ в Министерството на външните работи на Р България. Била е заместник-председател на Софийския районен съд, ръководител на отдел „Обществени поръчки“ в Българската агенция по безопасност на храните и главен юрисконсулт в „Кинтекс“ ЕАД.

От 05.08.2019 е назначена за директор на дирекция „Правна и човешки ресурси“ на Българското национално радио.

Телефон: +35929336323
Е-mail:  stoeva.m@bnr.bg


СнимкаАлбена Миланова - дирекция "МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО"

Родена на 20.3.1961 година. Завършва Софийския университет "Св. Климент Охридски". Започва работа в Комитета за телевизия и радио  през 1985 г. като експерт" Международни телевизионни фестивали". В БНР работи от 1992.

В периода 2004–2008 е член на експертната група по  въпросите на  обществените медии  в информационното общество към Съвета на Европа като представител на България, на работната група  по измененията на Закона за радиото и телевизията и на екипа по проекта за цифровизация в България.

В началото на 2013 г. е избрана за  вицепрезидент на Радиокомитета към EBU – Европейския съюз за радио и телевизия. В продължение на четири години (2010-2013) е координатор на Групата на радио-телевизионните организации от Централна и Източна Европа в EBU.

Директор на Дирекция "Международно сътрудничество" на БНР от 1997 г. Владее английски, руски, чешки и френски език.

Телефон: 02 9336 554
E-mail: milanova@bnr.bg
              bgintrel@bnr.bg


Пламен Костов- директор на дирекция „Техника“Снимка

Роден 19.09.1959 година. Завършил е Техническия университет в София със специалност „Радиоелектроника“. Дълги години работи в БНР. Бил е звукорежисьор,  проектирал е студийни комплекси, бил е и член на Управителния съвет на медията от 2007 до 2013 година. От 2000 до 2001 е изпълнителен директор на БНР.

От 01.08.2019 е назначен за директор на дирекция „Техника“ на БНР.

Телефон: +35929336295
E-mail: kostov.p@bnr.bg