БНР обявява конкурс за попълване състава на Симфоничния оркестър със солист-оркестрант- виолончелист

Българското национално радио обявява конкурс за попълване състава на Симфоничния оркестър на БНР със солист-оркестрант- виолончелист.

Кандидатите да имат завършено висше или средно специално музикално образование.

Конкурсът ще се състои на 6 юни 2017 г. от 13.30 часа  в зала „Орфей” на БНР - бул.”Драган Цанков“ 4.

Необходимите документи :  молба и подробна автобиография ( адрес и телефон за контакт) се подават в канцеларията  на  БНР до 5 юни 2017 г.

Програма:

1. Йозеф Хайдн  - Концерт за виолончело в Ре мажор - І част с каденца или Концерт за виолончело в До мажор (I, II и III част).

2. По избор на кандидата от следните концерти:

Антонин Дворжак – Концерт за виолончело І част или II и III част.

Роберт Шуман – Концерт за виолончело І част или II и III част.

Едуард Елгар – Концерт за виолончело  І и ІІ част или III и IV част.

Пьотр Илич Чайковски – Вариации на тема Рококо - Тема, I, II, III и VII вариации.

Оркестровите трудности ще бъдат предоставени на пропуска на БНР и ще бъдат публикувани на страницата на БНР допълнително.

Справки на тел. 02/9336 396 и 02/9336 261, в Интернет на www.bnr.bg