Конкурсът за нова радиопиеса на БНР - до 31 март

Снимка: Михаил Михайлов

До края на месец март е крайният срок за участие в конкурса за нова радиопиеса, обявен от екип „Драматургични форми“ при БНР, по повод 80-годишнината на Радиотеатъра, която се чества през 2019. Наградата е 1000 лв. и радиопостановка.

Пиесите трябва да са за възрастни, непубликувани и неиграни, до 25 стандартни страници.

Текстовете трябва да се изпращат на електронен адрес до 31 март 2019 г. на електронна поща hristobotev@bnr.bg

Резултатите ще бъдат обявени до 30 април 2019 г.

Допълнителна информация на тел. 02 9336 418.