БНР кани на 23 април участниците в изборите за Европейски парламент за подписване на споразумение

Срещата за подписването на споразумението ще е в сградата на БНР на бул. „Драган Цанков“ 4 в София.
Снимка: БНР, архив

На основание чл. 189, ал. 4 от Изборния кодекс Генералният директор на БНР кани упълномощени представители на партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидати за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България за подписване на споразумение.

То включва формите, темите на предизборната кампания, форматите и екипите, както и условията, при които предизборната кампания ще бъде отразявана в програмите на БНР.

Срещата ще бъде на 23 април, вторник, от 11.00 ч. в сградата на БНР на бул. „Драган Цанков“ 4 в София.

Упълномощените представители на партиите, коалициите и инициативните комитети трябва да се легитимират с лична карта и пълномощно, удостоверяващо представителната им власт, копие от което ще се съхранява в БНР.