Eмисия новини
от 11.00 часа

Йорданка Бекирска: Домашното насилие не е личен, а обществен проблем

Йорданка Бекирска
Снимка: БНР

Комисията по правни въпроси в парламента ще обсъди законопроекта за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, свързан с предоставяне на защита на жените и децата, които са жертви на домашно насилие. „Така предложените промени са една много малка част от изискванията и стандарта, които залагаше тази конвенция. Сега те са една малка част и реално изглеждат като една кръпчица в сравнение с всичко, което трябва да се направи, защото идеята беше глобално и мащабно от всички страни да се борим“, каза  Йорданка Бекирска, изпълнителен директор на фондация „Български адвокати за правата на човека" в интервю за предаването „Преди всички“.

В предложените промени се криминализира домашното насилие, нещо което до момента го нямаше, но наказанието със затвор често пъти не гарантира превенцията:

„Превенцията трябва да се прави на съвсем друго ниво. Тук е държавната сила, да накаже някой за нещо, което е извърши, но идеята на превенцията е да не се стига до този момент. За да гарантираме превенция трябва да започнем от много по-ниските етапи. Да започнем от образование и от популяризирането на проблема. Обществото трябва да спре да мисли, че това е частен личен проблем, защото той е проблем на цялото общество“, каза тя.

Готвените промените говорят за психологическо насилие на един човек от партньора му или от някой друг „трябва да излезем от стереотипа и затова се криминализира. Формата преследване се включва за първи път в нашия Наказателен кодекс като престъпление“, коментира тя. Зад исканите промени прозират конкретни криминални случаи, налични в обществото:

„Има много форми на реално насилие, то съществуват и се случва ежедневно, но до момента не беше криминализирано. Оттук насетне ще се криминализира не само преследването, но и психическият тормоз, който също е сериозна форма на насилие“, коментира тя и поясни, че проблемът произтича от липсата на дефиниция за съдържанието на фразата означава „в условията на домашно насилие“:

„На първо място това, което липсва, е дефиниция на това какво означава „в условията на домашно насилие“, защото дефиницията на това какво е домашно насилие я има в Закона за защита от домашно насилие, но там всъщност са описани формите на насилие. Задължително следва да има дефиниция на домашно насилие, за да могат да се улеснят службите“.

Цялото интервю можете да чуете от звуковия файл.


Още от