Работа в БНР

БНР обявява подбор за юрисконсулт

публикувано на 30.07.21 в 15:42
Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността - юрисконсулт в дирекция „Правна“. Задължения на заемащия длъжността: ·   Да следи за законосъобразното упражняване на дейността на БНР; ·   Да изготвя проекти на договори, правни становища и други документи, свързани с дейността на БНР; ·   Да дава правни консултации ...

Подбор за заемане на длъжностите артист-хорист сопран и артист-хорист бас в Смесения хор на БНР

Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжностите – артист-хорист сопран и артист-хорист бас в Смесения хор на БНР Задължения за заемащия длъжността артист-хорист: ·   Да участва в утвърдената..

публикувано на 19.04.21 в 10:41

Подбор за заемане на длъжността - солист-оркестрант, виоли в Симфоничния оркестър на БНР

Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността - солист-оркестрант, виоли в Симфоничния оркестър на БНР Задължения за заемащия длъжността: ·   Да участва в утвърдената звукозаписна и концертна..

публикувано на 19.04.21 в 10:38

БНР обявява подбор за заемане на длъжността юрисконсулт

Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността - юрисконсулт в дирекция „Правна“. Задължения на заемащия длъжността: ·   Да следи за законосъобразното упражняване на дейността на БНР; ·..

публикувано на 16.04.21 в 12:56

Подбор за заемане на длъжността - солист-оркестрант заместник водач на група контрабаси в Симфоничния оркестър на БНР

Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността - солист-оркестрант заместник водач на група контрабаси в Симфоничния оркестър на БНР Задължения за заемащия длъжността: ·   Да участва в..

публикувано на 01.04.21 в 10:02

Подбор за заемане на длъжностите "звукотехник" и "звукооператор, смесител на звукове"

Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжностите " звукотехник"  и " звукооператор, смесител на звукове"  в отдел „Говорно-драматичен звукозапис“, дирекция „Техника“ Задължения на заемащия длъжността:..

публикувано на 26.03.21 в 11:43

Подбор за заемане на длъжността звукотехник

Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността „звукотехник“ в сектор „Технологично развитие, проектиране, внедряване, обучение“, отдел „Технически“, дирекция „Техника“ Задължения на заемащия..

публикувано на 23.03.21 в 14:35

Подбор за заемане на длъжността звукоинженер

Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността „звукоинженер“ в сектор „Технологично развитие, проектиране, внедряване, обучение“, отдел „Технически“, дирекция „Техника“ Задължения на заемащия..

публикувано на 23.03.21 в 14:31

БНР набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността техник, компютърни системи

Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността „техник, компютърни системи“ в дирекция „Техника“, отдел „Информационни технологии“, сектор „Поддържане информационни системи“ Задължения на заемащия..

публикувано на 23.03.21 в 14:29

Подбор за заемане на длъжността експерт в дирекция "Бюджет"

Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността - експерт в дирекция "Бюджет" Задължения на заемащия длъжността: ·   Подпомага и участва в процеса по разработването на бюджетни прогнози,..

публикувано на 08.03.21 в 16:21

БНР набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността - звукорежисьор

Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността - звукорежисьор в програма „Радио София“, сектор „Ефир и постпродукция“. Задължения на заемащия длъжността: ·   да участва в звуковата реализация..

публикувано на 16.02.21 в 17:29