Търгове

БНР обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от недвижими имоти

публикувано на 19.04.21 в 15:08
1. Българското национално радио обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от недвижими имоти – публична държавна собственост,по обособени обекти, както следва: - обект № 1 в Производствено-техническа сграда: намира се на площадката на северните стълбища на етаж 4 (четвърти). Предназначение: за кафе – автомат. Осигурено захранване към електрическата мрежа ...

Обява за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на движимо имущество (леки автомобили)

Българско национално радио, бул. „Драган Цанков“ №4, 1040 София, на основание Заповед № АВ-135/31.01.2017 г. на Генералния директор на БНР , обявява провеждане на търг с явно наддаване за продажба на движимо имущество леки автомобили, собственост на..

публикувано на 01.02.17 в 12:37

Обява за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на движимо имущество (леки автомобили)

Българско Национално Радио, бул. „Драган Цанков“ №4, 1040 София, на основание Заповед № АВ-1131/22.11.2016 г. на Генералния Директор на БНР , обявява провеждане на търг с явно наддаване за продажба на движимо имущество леки автомобили,..

публикувано на 25.11.16 в 10:33