Търгове

Заповед за класиране на участници в търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от недвижими имоти

публикувано на 01.06.21 в 10:26
Заповед № 6-270/31.05.2021 г. относно класиране на участници в търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от недвижими имоти – публична държавна собственост, по обособени обекти, открит със Заповед № 6-189/19.04.2021 година. В Българското национално радио е проведен търг с тайно наддаване, открит със  Заповед № 6-189/19.04.2021 г. на генералния директор на БНР, за ...

БНР обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от недвижим имот

1. Българското национално радио обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем начасти от недвижим имот – публична държавна собственост, предоставен за управление на Българското национално радио, находящ се на адрес: гр. София, район „Младост“,..

публикувано на 12.04.21 в 15:45

Заповед за определяне на спечелил търг за отдаване под наем на кухненски блок

Заповед № 6-56/11.02.2021 г.  за определяне на спечелил търг с тайно наддаване относно проведена тръжна процедура за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична държавна собственост, актуван с АПДС № 01123/08.09.1998 г., находящ се в гр. София,..

публикувано на 11.02.21 в 16:49

Заповед за определяне на спечелил търг за отдаване под наем на необорудван лекарски кабинет

Заповед № 6-55/11.02.2021 г.  за определяне на спечелил търг с тайно наддаване относно проведена тръжна процедура за отдаване под наем на необорудван лекарски кабинет с манипулационна с РЗП 19.93 кв. м., намиращ се на втори етаж на сграда, в двора на..

публикувано на 11.02.21 в 16:43

БНР обявява търг за кухненски блок

Българското национално радио обявява търг   с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична държавна собственост, актуван с АПДС № 01123/08.09.1998 г., находящ се в гр. София, бул. „Драган Цанков“ № 4, представляващ кухненски..

публикувано на 04.01.21 в 14:37

БНР обявява търг за лекарски кабинет

1.  Българското национално радио обявява търг  с тайно наддаване за отдаване под наем на необорудван лекарски кабинет с манипулационна с РЗП 19.93 кв. м., намиращ се на втори етаж на сграда, в двора на Българското национално радио, представляващ част от..

публикувано на 04.01.21 в 14:29

Заповед за определяне на участник, спечелил търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение – кабинет в Стара Загора

Заповед за определяне на участник, спечелил търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение – кабинет в Стара Загора. Цялата информация за обявения на 21.09.2020 година търг можете да откриете тук .

публикувано на 29.10.20 в 16:19

Заповед за прекратяване на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на кухненски блок

Заповед № 6-598/28.10.2020 г. на генералния директор на БНР  относно прекратяване на обявения със Заповед № 6-527/21.09.2020 г. търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична държавна собственост, актуван с Акт за..

публикувано на 28.10.20 в 13:27

Заповед за прекратяване на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на два броя необорудвани лекарски кабинети

Заповед № 6-597/28.10.2020 г.  относно проведен търг с тайно наддаване, открит със Заповед № 6-526/21.09.2020 г. на генералния директор на БНР, за отдаване под наем на два броя необорудвани кабинети (лекарски кабинет с манипулационна с РЗП 19.93 кв...

публикувано на 28.10.20 в 13:20

БНР обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение – кабинет в Стара Загора

1.Българското национално радио обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение – кабинет, със застроена площ от 19 кв. м., находящ се на първи (партерен) етаж в сграда с идентификатор 68850.503.502.1 по КККР на гр. Стара Загора, с..

публикувано на 21.09.20 в 15:25

Българското национално радио обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на кухненски блок

1. Българското национално радио обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична държавна собственост, актуван с АПДС № 01123/08.09.1998 г., находящ се в гр. София, бул. „Драган Цанков“ № 4, представляващ..

публикувано на 21.09.20 в 15:22