Резултати : автор Еленица Маринова

Опасност от поройни наводнения във водосбора на реките Места и Струма

Водните количества на реките в почти цялата страна са около и над праговете за високи води.  Съществени изменения не са отчетени единствено в Черноморския басейн, сочат данните от ежедневния бюлетин за водите на Министерството на околната среда и..

19.04.21 22:11 | Региони

МОСВ: Язовирите в страната са под постоянно наблюдение

Язовирите в страната са под постоянно наблюдение заради започналото снеготопене и продължаващите валежи. Поддържат се нива, които да поемат очаквания в следващите дни приток - информират от Министерството на околната среда и водите (МОСВ)и уверяват, че..

18.04.21 15:49 | България
Южен парк в София.

Увеличава се заплахата от инвазивните чужди видове за местното биоразнобразие

От фондация „Информация и природозащита“ предупреждават, че  инвазивните чужди видове представляват бързо нарастваща заплаха за местното биологично разнообразие. Растенията, които не са естествено разпространени, а внесени в природата от други държави,..

Язовир Камчия

МОСВ: Няма опасност от наводнения заради преливане на язовири

Няма опасност от наводнения заради преливане на язовири вследствие на очакваното снеготопене и валежи - това показват анализите на Министерството на околната среда и водите. Предприети са спешни мерки за осигуряването на свободни обеми.  На места..

12.04.21 12:34 | България

Следят нивата на язовирите заради предстоящото снеготопене

Нивата на язовирите в страната се следят заради предстоящото снеготопене, съобщиха от пресцентъра на Министерството на околната среда и водите.  Осигуряват се свободни обеми, за да бъдат избегнати преливания и наводнения. Междувременно се следи..

10.04.21 21:21 | България

„За Земята“: Има натиск в ЕС за дерегулация на новото поколение ГМО продукти

Екологичното сдружение „За Земята“ алармира, че се засилва натискът в ЕС, насочен към дерегулация на новото поколение генетично модифицирани продукти. По повод Световния ден срещу ГМО екозащитниците отправят призив - организмите, получени от новите..

08.04.21 18:17 | България

МОСВ: Значимите язовири в страната разполагат със свободни обеми

Комплексните и значими язовири в страната разполагат със свободни обеми за поемане на притока от интензивните валежи – информират от пресцентъра на Министерството на околната среда и водите (МОСВ). Няма данни за проблеми с нивото на язовир..

04.04.21 17:52 | Региони

Грийнпийс България: Над 70% от използваната вода в България отива за охлаждане при енергопроизводството

Над 70% от използваната вода в България отива за охлаждане при енергопроизводството - информацията е на природозащитната организация „Грийнпийс България“. Дни преди парламентарния вот еколозите поставят въпроса за бъдещето на водните ресурси на..

31.03.21 23:06 | България

Еколози алармират за пропуски в новия Национален план за управление на отпадъците

За пропуски в новия Национален план за управление на отпадъците, алармират природозащитни организации. Според еколозите стратегическият документ за следващите седем години не включва адекватни мерки за намаляването и оползотворяването на..

29.03.21 22:23 | България

"Часът на Земята" за 14-а поредна година у нас и по света

Знакови сгради по цялото земно кълбо ще изключат светлините си, за да отбележат днес "Часът на Земята". Инициативата, свързана с глобалните промени в климата на планетата, насърчава отделните държави да изключват осветлението за един час, за да насочат..

27.03.21 13:32 | България