Познати и непознати

Цвета Николовапонеделник, от 15.10 до 16.30 часа

Под мотото „Единство в разнообразието” предаването представя културните взаимодействия между етносите, малцинствените групи и други общности, независимо от принципа им на обособяване. В центъра на внимание са хората с увреждания, хората в неравностойно положение, хората с различна сексуална ориентация, хора с нестандартни способности, възрастните хора, както и децата. Целта на предаването е промяна на обществените нагласи към хората от различни малцинствени групи и общности; преодоляване на предразсъдъците и стереотипите в общуването с различието. В представените лични истории се търсят общите проблеми и пътищата за преодоляването им; обсъждаме отношенията мнозинството - малцинство, взаимодействията между различните субкултури. Във фокуса на внимание са и взаимоотношенията деца - родители - учители - общество, агресията на улицата, в дома и в училище; проблемите при осиновяванията и приемната грижа.
В рамките на предаването от 2010 година насам програма „Христо Ботев“ организира поетичен конкурс за хора с увредено зрение „Зрящи сърца“.

Екип на предаването: Цвета Николова, Елина Величкова

Публикации

Ивайло  Захариев

Еврика! Успешни българи: Ивайло Захариев

Той е курсант от ВВВУ "Георги Бенковски" гр. Долна Митрополия. Носител е на стипендията на името на акад. Ангел Балевски, която Фондация "Еврика" присъжда всяка година за постижения в инженерните науки в областта на машиностроителните технологии...

публикувано на 08.08.22 в 17:05

Когато танците се превърнат в призвание и кауза

Милена Георгиева е инструктор по спортни танци. На първо четене това не буди кой знае какво любопитство у хората. Но за разлика от много други свои колеги, освен да преподава, тя използва танца като начин за рехабилитация на деца и младежи с..

публикувано на 02.08.22 в 11:00

Кремена Будинова и нейните 10 песни за Човеци

Много често казваме, че познаваме някого само защото често го срещаме и поздравяваме на улицата, или във входа, или в сграда, в която работим. Така казваме и за различните групи и общности, чиито живот по един или друг начин се преплита с нашия. Често,..

публикувано на 30.07.22 в 09:40
Мария Даскалова

Еврика! Успешни българи: Мария Даскалова

Мария Даскалова е носител на стипендията на името на акад. Димитър Мишев, която се връчва от Фондация Еврика за постижения в овладяването на инженерните науки в областта на електрониката, автоматизацията и електротехниката. Преподавателката от Бургаския..

публикувано на 25.07.22 в 17:15

Човечеството вчера, човечеството днес

Преди 35 години (1987 г.) в чест на раждането на петмилиардния жител на планетата ООН обяви 11 юли за Световен ден на човечеството. От тогава до днес то нарасна с повече от два милиарда. Прогнозите на Организацията са, че през 2050 то ще достигне 9..

публикувано на 13.07.22 в 17:45
д-р Силвия Христова

Еврика! Успешни българи: Силвия Христова

Д-р Силвия Христова е експерт по клинични изпитвания във фармацевтична компания. Тя е носител на съвместната награда на фондация "Еврика“ и на Съюза на учените в България за отличната ѝ защита на дисертационен труд на тема "Тавтометрията като елементарен..

публикувано на 11.07.22 в 17:15

Център "Алеф" и фестивалът "Приятелството – смисъл и спасение"

Наскоро в Бургас завърши Международният младежки литературен фестивал "Приятелството – смисъл и спасение", организиран от Центъра за еврейско-българско сътрудничество "Алеф". В рамките на фестивала се проведе и деветият Международен литературен младежки..

публикувано на 06.07.22 в 13:41

Еврика! Успешни българи: Иван Радев

Иван Радев е курсант в Националния военен университет "Васил Левски" в Шумен, факултет "Артилерия, ПВО и КИС". За постижения в овладяването на инженерните науки в областта на електрониката, автоматизацията и електротехниката Иван Радев става носител на..

публикувано на 27.06.22 в 17:05

Еврика! Успешни българи: Илияс Башир

Илияс Башир е единайсетокластик от СМГ "Паисий Хилендарски". За него учителят му Илия Костов казва, че е упорит, старателен и много трудолюбив – все качества, които му помагат да печели на международните олимпиади. Съчетано с таланта му, трудолюбието го..

публикувано на 13.06.22 в 17:05

"SOS Детски селища България" и комплексният подход в грижата за децата

Сдружение "SOS Детски селища България" е първата организация в страната, която предоставя директна грижа за деца в риск. За първи път у нас Сдружението предложи алтернатива на институционалната грижа за деца – грижа в SOS семейство. Това даде възможност..

публикувано на 07.06.22 в 14:53