Българско национално радио © 2021 Всички права са запазени

Европейски корпус за солидарност 2021-2027 г.

Снимка: архив на Европейската комисия, България

Европейската Комисията публикува първата покана за представяне на предложения в рамките на новия Европейски корпус за солидарност  за периода 2021—2027 г. Европейският корпус за солидарност подкрепя младите хора на възраст между 18 и 30 години, които желаят да участват в доброволчески дейности в различни области. Това каза Соня Господинива, говорител на Европейската комисия по въпросите на куктурата, образованието, спорта и младежта.  Тазгодишният приоритет ще бъде здравеопазването и ще мобилизира доброволци за работа по проекти за справяне с предизвикателствата в тази сфера, включително въздействието на пандемията от COVID-19, и възстановяването.

Със специално заделен бюджет от над 1 милиард евро за периода 2021—2027 г. новата програма предоставя възможности на около 275 000 младежи да помогнат за справяне с обществените и хуманитарните предизвикателства чрез доброволческа дейност или чрез създаване на свои собствени проекти за солидарност. За действия през първата година са налични над 138 милиона евро, допълни Соня Господинова. Считано от следващата година програмата също така ще позволи на младите хора да извършват доброволческа дейност в областта на хуманитарната помощ по цял свят, като по този начин ще спомогне за справяне с хуманитарните предизвикателства в трети сигурни държави, като подкрепя дейностите на ЕС за предоставяне на помощ там.

Новият Европейски корпус за солидарност подкрепя общите политически приоритети на ЕС, като дава възможност на организациите и младите хора да работят за тяхното постигане. Особено внимание се обръща на четири направления:

  • насърчаване на приобщаването и многообразието;
  • „по-зелени“ проекти и насърчаване на екологично устойчиво и отговорно поведение сред участниците и участващите организации;
  • подкрепа за цифровия преход чрез проекти и дейности, които повишават цифровите умения, насърчават цифровата грамотност и развиват разбиране за рисковете и възможностите на цифровите технологии;
  • насърчаване на участието на младите хора в демократичните процеси и гражданската ангажираност.

В допълнение към тези четири области на действие програмата ще разполага с гъвкавостта да добавя годишни приоритети, за да адресира належащи проблеми, като например здравеопазването тази година.

Срокът за подаване на заявления и за двете покани по новата програма за периода 2021—2027 г. започва на 15 април и приключва на 5 октомври 2021 г. Заявления за знака за качество за доброволческа дейност в областта на солидарността могат да се подават по всяко време. Крайният срок за кандидатстване за знака за качество за доброволческа дейност в областта на хуманитарната помощ е 22 септември 2021 г.

За да кандидатстват с проекти, младежите, които се интересуват трябва да се регистрират на страницата на Европейския корпус за солидарност. За да бъдат одобрени те трябва да бъдат предложени от организация, която да притежава знак за качество, разясни Соня Господинова.

Знакът за качество е процес, който удостоверява, че дадена организация желае и е в състояние да извършва висококачествени дейности за солидарност в съответствие с принципите, целите и стандартите за качество на Европейския корпус за солидарност. Получаването на знак за качество е предварително условие за участие в доброволчески дейности.

Доброволческите проекти предлагат възможности на младите хора да участват в дейности за солидарност и да помагат да се отговори на установените нужди в местните общности. Доброволческата дейност може да се извършва в държава, различна от държавата на пребиваване на участника (в чужбина) или в държавата на пребиваване на участника (на национално равнище). Младите хора могат да извършват доброволческа дейност индивидуално или в екипи, а дейностите могат да продължат до 12 месеца.

В област Стара Загора сдружение Младежки център за развитие – „Взаимопомощ“  - Казанлък, работи по проекти на Европейската комисия от 2009-та година, когато посреща и първия си доброволец. Това сподели председателят му Мария Славова. Към днешна дата сдружението е посрещнало над 100 доброволци , като в момента се очаква да пристигнат още 13. През изминалия програмен период сдружението е реализирало 3 проекта чрез Европейския корпус за солидарност. Организацията и тази година ще кандидатства със своите проекти в Европейски корпус за солидарност 2021-2027 година. 


Още от категорията

Творческа Европа – с фокус върху най-засегнатите от пандемията творци

Над 8 милиона души в ЕС работят в сферата на културата и всички те бяха засегнати от ограниченията на противоепидемичните мерки. COVID-19 постави творците и културните дейци в несигурно положение. Музикантът – свободен артист Петър Славов разказва, че..

публикувано на 18.06.21 в 08:30

Цифров сертификат на ЕС за COVID в подкрепа на свободното движение на европейските граждани

Европейските институции одобриха пакета за цифров сертификат на Европейския съюз за COVID-19 , целящ да улесни пътуванията в рамките на ЕС и да допринесе за икономическото възстановяване.  Системата трябва да се прилага от 1 юли 2021 г. за период от..

публикувано на 16.06.21 в 09:00

Еразъм + в подкрепа на гражданското общество

Европейската програмата Еразъм+ е позната като инструмент за образователен обмен на млади хора в страните членки на съюза. В програмния период 2021 – 2027 година обаче се обръща повече внимание на социалното приобщаване и насърчаването на..

публикувано на 11.06.21 в 09:05
Язовир Жребчево

Стратегията за биологично разнообразие в България

В основата на опазването на биологичното разнообразие в Европейския съюз е стратегията на ЕС за биологичното разнообразие. През октомври 2020 г. държавите - членки на ЕС, одобриха целите до 2030 г., предложени от Комисията, за увеличаване на усилията..

публикувано на 09.06.21 в 08:35

Европейски корпус за солидарност 2021—2027 г. с бюджет от над 1 милиард евро

Европейският корпус за солидарност подкрепя младите хора, които желаят да участват в доброволчески дейности в различни области – от помощ за нуждаещите се до подкрепа за действия в областта на здравето и околната среда в целия ЕС и извън..

публикувано на 04.06.21 в 08:40

„Еразъм+“ с почти двоен бюджет за новия период

Европарламентът прие водещата програма на ЕС в областта на образованието, обучението, младежта и спорта. „Еразъм+“ за периода 2021-2027 г.  Програмата, която вече е доказала важната си роля за насърчаването на европейската идентичност, ще..

публикувано на 02.06.21 в 08:40

С бюджет от 95 милиарда евро "Хоризонт Европа" е най-амбициозната рамкова програма на ЕС

Европейският парламент и Съвета по Хоризонт Европа (Horizon Europe) - най-голямата транснационална програма в подкрепа на научните изследвания и иновациите, постигнаха споразумение за бюджет от близо 95,5 милиарда евро за следващия програмен период..

публикувано на 28.05.21 в 11:18

Подобряването на здравословните и безопасни условия на труд в ЕС

Подобряването на здравословните и безопасни условия на труд е важен въпрос за ЕС от 80-те години на ХХ век насам. Въвеждането на законодателство на европейско равнище определя минимални стандарти за защита на работниците, като същевременно дава..

публикувано на 26.05.21 в 10:29
Община Стара Загора

Европейските програми за развитие на образованието в Стара Загора

Община Стара Загора използва активно възможностите, които европейските програми предоставят, за развитие на образованието и образователната среда. Местната администрация е бенефициент по проекти, насочени към повишаване квалификацията на..

публикувано на 21.05.21 в 10:10

Европейският парламент одобри Фонда за справедлив преход

С голямо мнозинство Европейският парламент гласува Фонда за справедлив преход.  По него за България са предвидени средства в размер на близо 1,3 млрд. евро, които трябва да бъдат насочени към три региона - Перник, Кюстендил и Стара Загора. Това са и..

публикувано на 19.05.21 в 08:34