Българско национално радио © 2021 Всички права са запазени

Всики младежи на възраст между 18 и 30 години могат да се включат в програмата

Европейски корпус за солидарност 2021—2027 г. с бюджет от над 1 милиард евро

Снимка: БГНЕСЕвропейският корпус за солидарност подкрепя младите хора, които желаят да участват в доброволчески дейности в различни области – от помощ за нуждаещите се до подкрепа за действия в областта на здравето и околната среда в целия ЕС и извън него. Тазгодишният приоритет ще бъде здравеопазването и ще мобилизира доброволци за работа по проекти за справяне с предизвикателствата в тази сфера, включително въздействието на пандемията от COVID-19, и възстановяването.

Със специално заделен бюджет от над 1 милиард евро за периода 2021—2027 г. новата програма предоставя възможности на около 275 000 младежи да помогнат за справяне с обществените и хуманитарните предизвикателства чрез доброволческа дейност или чрез създаване на свои собствени проекти за солидарност. За действия през първата година са налични над 138 милиона евро. Считано от следващата година програмата също така ще позволи на младите хора да извършват доброволческа дейност в областта на хуманитарната помощ по цял свят, като по този начин ще спомогне за справяне с хуманитарните предизвикателства в трети сигурни държави, като подкрепя дейностите на ЕС за предоставяне на помощ там.

Предварителното индикативно разпределение на прогнозния бюджет по Програма „Европейски корпус за солидарност“ за България, отнасящ се до 2021 селекционна година за децентрализираните дейности, които се администрират от Център за развитие на човешките ресурси като Национална агенция в страната, е както следва: за доброволческа дейност малко над 1 млн. и 900 хиляди евро, а за проекти за солидарност близо 250 хил. евро.

Всеки може да кандидатства по програмата, стига да е на възраст между 18 и 30 години и да е регистриран в европейския младежки портал, Соня Господинова говорител на Европейската комисия.

Целта на програмата е не само да бъде по-приобщаваща, но и по екологична и по-цифрова. Дава се възможност за финансиране на млади хора, които желаят да участват в дейности за солидарност в различни области., каза Елена Борисова Главен експерт Отдел “Информационно обслужване” към Център за развитие на човешките ресурси.

За действия през първата година са налични над 138 милиона евро. А  от следващата година програмата ще позволи на младите хора да извършват доброволческа дейност в областта на хуманитарната помощ по цял свят.

Децентрализираните дейности, коитоподкрепя програмата за периода 2021—2027 г. са разделени в две основни направления: доброволческа дейност и проекти за солидарност.

 ДОБРОВОЛЧЕСКА ДЕЙНОСТ:

Доброволческата дейност дава възможност на младите хора да допринасят за ежедневната работа на организации, специализирани в дейности за солидарност, които са от полза за общностите. Дейностите могат да се извършват в чужбина или в държавата на пребиваване на участника. Индивидуалната доброволческа дейност може да продължи до 12 месеца, докато доброволческата дейност в екип обикновено продължава между 2 седмици и 2 месеца.

 ПРОЕКТИ ЗА СОЛИДАРНОСТ

Проектите за солидарност са създадени и осъществявани от група млади хора с цел справяне с основните предизвикателства в рамките на техните общности. Дейностите в рамките на тези проекти са изцяло планирани и осъществявани от младежи, по ясно идентифицирана от тях тема. Чрез тези проекти се дава възможност на младежите да изразят солидарност чрез поемане на отговорност за решаване на конкретни проблеми в местната общност.


Още от категорията

Еразъм + в подкрепа на гражданското общество

Европейската програмата Еразъм+ е позната като инструмент за образователен обмен на млади хора в страните членки на съюза. В програмния период 2021 – 2027 година обаче се обръща повече внимание на социалното приобщаване и насърчаването на..

публикувано на 11.06.21 в 09:05
Язовир Жребчево

Стратегията за биологично разнообразие в България

В основата на опазването на биологичното разнообразие в Европейския съюз е стратегията на ЕС за биологичното разнообразие. През октомври 2020 г. държавите - членки на ЕС, одобриха целите до 2030 г., предложени от Комисията, за увеличаване на усилията..

публикувано на 09.06.21 в 08:35

„Еразъм+“ с почти двоен бюджет за новия период

Европарламентът прие водещата програма на ЕС в областта на образованието, обучението, младежта и спорта. „Еразъм+“ за периода 2021-2027 г.  Програмата, която вече е доказала важната си роля за насърчаването на европейската идентичност, ще..

публикувано на 02.06.21 в 08:40

С бюджет от 95 милиарда евро "Хоризонт Европа" е най-амбициозната рамкова програма на ЕС

Европейският парламент и Съвета по Хоризонт Европа (Horizon Europe) - най-голямата транснационална програма в подкрепа на научните изследвания и иновациите, постигнаха споразумение за бюджет от близо 95,5 милиарда евро за следващия програмен период..

публикувано на 28.05.21 в 11:18

Подобряването на здравословните и безопасни условия на труд в ЕС

Подобряването на здравословните и безопасни условия на труд е важен въпрос за ЕС от 80-те години на ХХ век насам. Въвеждането на законодателство на европейско равнище определя минимални стандарти за защита на работниците, като същевременно дава..

публикувано на 26.05.21 в 10:29
Община Стара Загора

Европейските програми за развитие на образованието в Стара Загора

Община Стара Загора използва активно възможностите, които европейските програми предоставят, за развитие на образованието и образователната среда. Местната администрация е бенефициент по проекти, насочени към повишаване квалификацията на..

публикувано на 21.05.21 в 10:10

Европейският парламент одобри Фонда за справедлив преход

С голямо мнозинство Европейският парламент гласува Фонда за справедлив преход.  По него за България са предвидени средства в размер на близо 1,3 млрд. евро, които трябва да бъдат насочени към три региона - Перник, Кюстендил и Стара Загора. Това са и..

публикувано на 19.05.21 в 08:34

Преоткриха информационния център "Европа Директно" в Стара Загора

Българските граждани ще имат още по-лесен и пряк достъп до информация за Европейския съюз благодарение на мрежа от нови центрове  ЕВРОПА ДИРЕКТНО,  които започват да действат от този месец в различните области на страната. Те са част от общо..

публикувано на 14.05.21 в 09:00

Стара Загора отбелязва напредък в работата по Териториалния план за справедлив преход

Само няколко месеца остават на въглищните региони, които ще бъдат засегнати от трансформациите по Зелената сделка да подготвят своите Териториални планове за справедлив преход. На база на тях те ще получат финансиране от европейския Фонд за справедлив..

публикувано на 12.05.21 в 08:45

Европейски корпус за солидарност 2021-2027 г.

Европейската Комисията публикува първата покана за представяне на предложения в рамките на новия Европейски корпус за солидарност  за периода 2021—2027 г. Европейският корпус за солидарност подкрепя младите хора на възраст между 18 и 30 години,..

публикувано на 07.05.21 в 08:45