Българско национално радио © 2021 Всички права са запазени

Стратегията за биологично разнообразие в България

Язовир Жребчево
Снимка: Емил Енчев

В основата на опазването на биологичното разнообразие в Европейския съюз е стратегията на ЕС за биологичното разнообразие. През октомври 2020 г. държавите - членки на ЕС, одобриха целите до 2030 г., предложени от Комисията, за увеличаване на усилията за опазване и възстановяване на естествената околна среда и екосистемите в Европейския съюз. Едно от предложенията как да се случи това идва от Сезар Луена, евродепутат от Прогресивен алианс на социалистите и демократите.

"Преди всичко искам да поясня, че преживяваме глобална криза, която не е, свързана само с изменението на климата.Трябва да бъдем много взискателни и много амбициозни. Ако не сме амбициозни, няма да постигнем целта си, която е да обърнем тази загуба на биологично разнообразие.

Образование. Смятам, че трябва да укрепим Еразъм със зелен Еразъм. Член 37 от Хартата на основните права се позовава на законодателството в областта на околната среда, но това право не е ефективно.

Трябва да променим нашите модели на производство и потребление: селското стопанство, земеделието. риболов. Разбирам притесненията ви, но ви казвам, че трябва да направим компромис, трябва да положим усилия и жертви".

Усилията на ЕС за спиране на загубата на биологично разнообразие и екосистеми се основават на амбициозно законодателство. Това законодателство включва директивите за птиците и местообитанията, Рамковата директива за водите и Рамковата директива за морска стратегия. Повече ни разказва Катерина Раковска от WWF

"Стратегията за биоразнообразието е важен стълб на Зелената сделка, заедно с другата стратегия, която се казва "От фермата до трапезата". Тя обаче се занимава повече със земеделски въпроси. Стратегията за биоразнообразието продължава политики от миналия период. По-конкретно се изисква поне 30% правна защита на сухоземната територия на ЕС, както и 30% от морската територия и разбира се, създаването на биологични коридори. Много е важна свързаността между защитените зони". 

България е много успешна в някой от условията, поставени в стратегията за биоразнообразието, обясни още Катерина Раковска.

"Може да се каже, че сме отличници по първата цел. Правната защита на над 30% от нашата територия е част от мрежата "Натура 2000". Има какво да се желае за морската натура и строго защитените територии. Напред сме и от към защита на старите гори. 10% от държавните гори в "Натура 2000" са защитени от сеч със заповед на Министерството на земеделието, храните и горите.  По отношение на ефективното управление на "Натура 2000" мрежата сме много  назад".

Проблеми в постигнатото в рамките на стратегията за биоразнообразието има. Това отчитат и от друга организация. Какви? ни обяснява Елена Стоева, Председател на УС на СНЦ “Зелени Балкани - Стара Загора”.

"От всички защитени зони, които е добре да имат планове за управление, в цялата страна са 7. В нашия регион са две зони като мерките, които са разписани в плановете за управление, не се прилагат реално. Те се отнасят за язовирите Жребчево и Овчарица. По този начин, ние имаме много още какво да желаем, за да изпълним целите на "Натура 2000" ".


Още от категорията

Еразъм + в подкрепа на гражданското общество

Европейската програмата Еразъм+ е позната като инструмент за образователен обмен на млади хора в страните членки на съюза. В програмния период 2021 – 2027 година обаче се обръща повече внимание на социалното приобщаване и насърчаването на..

публикувано на 11.06.21 в 09:05

Европейски корпус за солидарност 2021—2027 г. с бюджет от над 1 милиард евро

Европейският корпус за солидарност подкрепя младите хора, които желаят да участват в доброволчески дейности в различни области – от помощ за нуждаещите се до подкрепа за действия в областта на здравето и околната среда в целия ЕС и извън..

публикувано на 04.06.21 в 08:40

„Еразъм+“ с почти двоен бюджет за новия период

Европарламентът прие водещата програма на ЕС в областта на образованието, обучението, младежта и спорта. „Еразъм+“ за периода 2021-2027 г.  Програмата, която вече е доказала важната си роля за насърчаването на европейската идентичност, ще..

публикувано на 02.06.21 в 08:40

С бюджет от 95 милиарда евро "Хоризонт Европа" е най-амбициозната рамкова програма на ЕС

Европейският парламент и Съвета по Хоризонт Европа (Horizon Europe) - най-голямата транснационална програма в подкрепа на научните изследвания и иновациите, постигнаха споразумение за бюджет от близо 95,5 милиарда евро за следващия програмен период..

публикувано на 28.05.21 в 11:18

Подобряването на здравословните и безопасни условия на труд в ЕС

Подобряването на здравословните и безопасни условия на труд е важен въпрос за ЕС от 80-те години на ХХ век насам. Въвеждането на законодателство на европейско равнище определя минимални стандарти за защита на работниците, като същевременно дава..

публикувано на 26.05.21 в 10:29
Община Стара Загора

Европейските програми за развитие на образованието в Стара Загора

Община Стара Загора използва активно възможностите, които европейските програми предоставят, за развитие на образованието и образователната среда. Местната администрация е бенефициент по проекти, насочени към повишаване квалификацията на..

публикувано на 21.05.21 в 10:10

Европейският парламент одобри Фонда за справедлив преход

С голямо мнозинство Европейският парламент гласува Фонда за справедлив преход.  По него за България са предвидени средства в размер на близо 1,3 млрд. евро, които трябва да бъдат насочени към три региона - Перник, Кюстендил и Стара Загора. Това са и..

публикувано на 19.05.21 в 08:34

Преоткриха информационния център "Европа Директно" в Стара Загора

Българските граждани ще имат още по-лесен и пряк достъп до информация за Европейския съюз благодарение на мрежа от нови центрове  ЕВРОПА ДИРЕКТНО,  които започват да действат от този месец в различните области на страната. Те са част от общо..

публикувано на 14.05.21 в 09:00

Стара Загора отбелязва напредък в работата по Териториалния план за справедлив преход

Само няколко месеца остават на въглищните региони, които ще бъдат засегнати от трансформациите по Зелената сделка да подготвят своите Териториални планове за справедлив преход. На база на тях те ще получат финансиране от европейския Фонд за справедлив..

публикувано на 12.05.21 в 08:45

Европейски корпус за солидарност 2021-2027 г.

Европейската Комисията публикува първата покана за представяне на предложения в рамките на новия Европейски корпус за солидарност  за периода 2021—2027 г. Европейският корпус за солидарност подкрепя младите хора на възраст между 18 и 30 години,..

публикувано на 07.05.21 в 08:45