Българско национално радио © 2021 Всички права са запазени

Хората с увреждания - равноправни граждани на ЕС

Снимка: архив

Пандемията от Ковид – 19 и ограниченията, свързани с нея, поставиха в незащитена ситуация различни уязвими групи и хората с увреждания.  Много от тях  загубиха работа, възможност за пряк контакт с институциите, достъп до здравеопазване и пътуване. 

През март т. г. Европейската комисия прие Стратегия за правата на хората с увреждания до 2030 г. Тя се основава на резултатите от предишната Европейска стратегия за хората с увреждания за периода 2010–2020 г., която проправи пътя към Европа без бариери и към предоставяне на възможности на хората с увреждания да се ползват от правата си и да участват пълноценно в обществото и икономиката. Българският евродепутат от ЕНП Асим Адемов разяснява целите на стратегията:  

"Въпреки постигнатия през последното десетилетие напредък, хората с увреждания все още са изправени пред значителни пречки и са изложени на по-висок риск от бедност и социално изключване. Целта на тази стратегия е да гарантира, че всички хора с увреждания в Европа, независимо от техния пол, раса, етнически произход, религия и убеждения,  ще се ползват от всички човешки права, ще имат равни възможности и равен достъп до участие в обществото и икономиката, ще имат право свободно да се движат в ЕС и няма да са обект на дискриминация."   

Хората с увреждания в ЕС са около 87 милиона души.  28% от тях са заплашени от бедност или социална изолация спрямо 17,8% от общото население. У нас по данни на Евростат и Националния статистически институт, българите в работоспособна възраст с трайни увреждания са над 465 000. Едва 31% от тях работят, а само 5-6 на сто от тях са регистрирани като безработни. За сравнение, във Финландия и Швеция работа си намират 60% от хората с увреждания.

Българската национална асоциация на хората с придобити увреждания е организация създадена с идеята да помага  за подобряване условията и осигуряване на трудова заетост. Проблемът е особено голям в малките градове и отдалечени населени места, обяснява председателят на асоциацията Златомир Стоянов и призова за въвеждане на защитени работни места за хора с увреждания и стимулиране на работодателите да наемат такива лица.

"Съвременните схващания са да разглеждаме хората с увреждания не от позицията на тяхното увреждане, а от позицията на техните капацитети - къде биха могли да бъдат конкурентоспособни и в какви области могат да са активни и полезни." 

Стратегията на ЕС за хората с увреждания бе разработена, за да се улесни прилагането в Европа на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания. Конвенцията е международен договор, който налага минимални стандарти за защита на правата на тази група хора. ЕС и всички страни членки са ратифицирали конвенцията и са поели задължение да я прилагат на практика. 

Сред конкретните инициативи на ЕС, целящи  равнопоставеност, е Директивата за достъпа до Мрежата, която задължава институциите от публичния сектор като болници, съдилища и университети да улеснят достъпа на хора с увреждания до данни и услуги онлайн. Тя вече се прилага на практика в Съдебната палата на Стара Загора.

От няколко месеца насам там заработи първата по рода си съдебно-информационна система за гражданите. Чрез нея потребителите могат да получават полезна информация, касаеща съдебни заседания, процедури и др., а мобилно приложение и уникална вътрешна навигационна система  помагат  ориентирането в сградата и по-бързото намиране на съответните зали или деловодства, което е голямо улеснение за трудно подвижните граждани. Системата се състои от няколко компонента, а модулната структура позволява надграждане и въвеждане на нови функции и услуги като например разработването ѝ в посока улеснение на хората със зрителни проблеми.

Според зам.-председателя на Европейската комисия Вера Йоурова хората с увреждания са най-силно засегнатите от кризата с коронавируса. Стратегията  гарантира тяхната равнопоставеност в обществения живот. Ето защо ЕК призовава  държавите членки да се придържат към целите ѝ и да съобразяват законодателствата си с директивите в защита правата на хората с увреждания.


Още от категорията

35 семейства в община Стара Загора са обхванати от Европейската гаранция за детето

Над 330 домакинства от най-уязвимите общности, в които живеят близо 900 деца и възрастни, са обхванати и подпомогнати в зависимост от нуждите им от екипите за мобилна работа на терен по проекта за пилотно прилагане на „Европейската гаранция за..

публикувано на 15.09.21 в 08:50

На какъв етап са общините от област Стара Загора в разработването на ПИРО 2021г.-2027г.

Община Стара Загора вече разработва   проект за  План за интегрирано развитие на общината за периода 2021-2027 г., информира Георги Симеонов, Директор Дирекция „Инвестиции и европейски програми“ на Община Стара Загора. Той  уточни, че..

публикувано на 10.09.21 в 09:40
Драматичен театър

Реновирането на културни институти с евросредства е възможна мисия

Стари манастири и църкви, стенописи оцелели въпреки превратностите на времето, археологически разкопки, народни читалища, театри, галерии, изложбени зали, исторически музеи, етнографски обекти запазили наследството на предците ни, мостове, по чиито..

публикувано на 08.09.21 в 08:50

Младежи от цяла Европа се учат на биоземеделие от възрастните хора на град Шипка

През май месец тази година евродепутатите приеха „Еразъм+“ за периода 2021-2027 г. - водещата програма на ЕС в областта на образованието, обучението, младежта и спорта. Програмата, която вече е доказала важната си роля за насърчаването на..

публикувано на 03.09.21 в 08:40

Европейският корпус за солидарност в подкрепа на балетното изкуство

Чрез програмата „Европейски корпус за солидарност“  балетната трупа на държавната опера в Стара Загора успешно привлича млади артисти вече втори сезон. Проектът „Младежка солидарност чрез балетното изкуство“ е одобрен през август 2021 г. и чрез..

публикувано на 01.09.21 в 09:55

Оползотворяване на биоразградими отпадъци чрез компостиране

Настоящата криза вследствие на коронавируса подчерта ограничеността на суровините и проблемите с климата, които  изискват преминаването към въглеродно неутрална, екологично устойчива, чиста от замърсители икономика. Развитието на кръгова..

публикувано на 27.08.21 в 10:52

SLAPP дела – предизвикателство за ЕС

Разпространението на коронавируса ускори натиска върху работата на журналистите през последната година, а инвазията на дезинформацията задълбочава проблемите. Това коментира Огнян Златев, ръководител на Представителството на Европейската комисия в..

публикувано на 25.08.21 в 09:05

Рециклирането на дрехи и повторната им употреба - част от усилията на ЕС за по-бърз преход към кръгова икономика

Настоящата криза вследствие на коронавируса показа слабостта на веригите за доставки и бързото изчерпване на продукти и изделия. За да успеем да се справим с този нарастващ проблем, е необходимо да се насърчи развитието на кръговата икономика, в..

публикувано на 20.08.21 в 09:55

Вековните гори в Стратегията на ЕС за биологичното разнообразие

Предложение за налагане на мораториум върху сечта на вековни гори до 2 години внесоха в Народното събрание природозащитни организации. Предложението е в отговор на Стратегията на ЕС за биологичното разнообразие до 2030 година, която изисква вековните..

публикувано на 18.08.21 в 08:45

Подписка в подкрепа на енергийния комплекс „Марица-изток“ стартира в Югоизточна България

Подписка в подкрепа на енергийния комплекс „Марица Изток“ стартира едновременно в няколко населени места от областите Стара Загора, Сливен, Ямбол и Хасково. Организатори на инициативата са синдикалните организации в комплекса, които търсят..

публикувано на 11.08.21 в 08:57