Българско национално радио © 2021 Всички права са запазени

Над 60% от започналите работа в България през 2021 са лица от уязвими групи

6
Снимка: БГНЕС

Член 48 от Конституцията на Република България гласи: Гражданите имат право на труд. Държавата се грижи за създаване на условията за осъществяване на това право. В точка втора е записано: Държавата създава условия за осъществяване правото на труд на лицата с физически и психически увреждания.

Световната здравна организация определя хората с увреждания като най-голямото малцинство в света, но за разлика от повечето групи, тази е с отворено членство: всеки един от нас може  по всяко време да стане неин член, било поради злополука, заболяване, или старост. В повечето случаи уврежданията се разглеждат като резултат от социално-икономически или политически фактори, злополуки или въоръжен конфликт. През март 2021 г. Европейската комисия прие стратегията за хората с увреждания за 2021-2030 г., в която включи основните препоръки на Парламента. По данни на комисията в ЕС има 87 милиона души с увреждания. Коефициентът на заетост на хората с увреждания на възраст между 20 и 64 г. е 50, 8 %, а на хората без увреждания – 75% . 28 % от хората с увреждания в Евросъюза са заплашени от бедност или социална изолация, спрямо 17,8% от общото население.

Каква е ситуацията в България? Пазарът на труда гостоприемно място ли е за хората от уязвимите групи? Д-р Петър Стайков, председател на сдружение „Център за подкрепа на социалната интеграция“ коментира: "Трудно е за един незрящ да си намери подходяща работа на свободния пазар на труда. Причините са много, разбира се, има обективни и субективни. При нас субективните фактори са и обективни. Ефектът от миналото продължава през настоящето и върви към бъдещето, за съжаление." Работещите хора със зрителни увреждания са под 10 %, заяви Стайков. 

По темата за правата на хората с увреждания в сферата на заетостта и социалната политика, Капка Панайотова, изпълнителен директор на Сдружение „Център за независим живот допълва: "Вече толкова години продължава тази архаична политика на медицинско третиране и то лошо третиране на хора с увреждания, като болни хора, което е подход забравен в Европа, от поне 30 години. Принципно имаме законодателство, което забранява дискриминацията по признак увреждане, но в същото време законодателството и практиките изравняват възможностите на хората с увреждания, спрямо тези без увреждания. Социалната политика има този недъг. Тя не води до изравняване на възможностите на хората с увреждания, чрез подходяща индивидуална подкрепа и адаптиране на средата. Това е основното, а трудовите права са нарушени в резултат на този подход."

Към уязвимите групи се причисляват и хората от ромската общност. Те трудно се адаптират на пазара на труда, без образование и квалификация. Ганчо Илиев, председател на Сдружение „Свят без граници“ уточнява: "Голяма част от ромската общност не търси активност поради факта, че по-голяма част от тях са с по-ниска степен на образование. Голяма част нямат придобита професия и в повечето случаи трябва да работят ниско квалифициран труд, с много нисък стандарт на заплащане. Това е демотивиращо за хората, които живеят и работят на територията на България."

Изводът е, че трудовата реализация на хората от уязвимите групи е трудна задача, с много неизвестни.

По данни от административната статистика на Агенцията по заетостта, през периода януари-май 2021 г. на работа са постъпили общо 104 330 лица, регистрирани в бюрата по труда. От тях, лицата от уязвимите групи са 64 032 или 61.4%.

  • Започналите работа младежи до 29 г. са 16 998. Относителният им дял спрямо общо започналите работа от групата на уязвимите лица е 26.5%.
  • 33 614 са безработните лица над 50 години, започнали работа през периода. Относителният им дял спрямо общо започналите работа от групата на уязвимите лица e 52.5%.
  • Продължително безработните лица (регистрирани в бюрата по труда над една година) започнали работа са 10 215. Относителният им дял спрямо общо започналите работа от групата на уязвимите лица e 16%.
  • 3 205 са лицата с увреждания, устроени на работа през разглеждания период. Относителният им дял спрямо общо започналите работа от групата на уязвимите лица e 5%.

Галерия

Още от категорията

Законодателен акт за климата

Новият европейски законодателен акт за климата увеличава целта на ЕС за намаляване на емисиите до 2030 г. от 40 % на най-малко 55 %. Благодарение на приноса на новите въглеродни поглътители той би могъл да достигне 57 %.   На 28-ми юни Съветът на..

публикувано на 27.07.21 в 09:06
Мини Марица Изток

Рекултивацията на въглищните мини в контекста на зеления европейски преход

ЕК засилва политиките по ограничаване на вредните емисии. Това ясно проличава от последното предложение на Брюксел, оформено като законодателни инициативи в пакета "Готови за 2030 – Готови за 55" . Името на пакета от 13 мерки на еврокомисията идва от..

публикувано на 23.07.21 в 12:25

Повече средства за млади и иновативни фермери в новата селскостопанска политика на ЕС

Министрите на земеделието от ЕС приеха временното споразумение, постигнато с Европейския парламент по основните елементи на  реформата на общата селскостопанска политика (ОСП) , като по този начин предложението се придвижи с една стъпка напред..

публикувано на 21.07.21 в 08:40

Европейският парламент прие правила срещу ръста на сексуалното насилие над деца онлайн

По данни на Европол опитите за сексуална експлоатация на деца онлайн са били на високи нива още преди пандемията от COVID-19, но през последните 18 месеца са нараснали значително.  Доклад на неправителствената организация Internet Watch..

публикувано на 16.07.21 в 08:35

В Стара Загора започнаха срещи на чаша кафе "Поправи с приятели"

През февруари 2021 г. Европейският парламент одобри позицията си по новия план за кръговата икономика, като призова за допълнителни мерки за постигане на екологична устойчивост и въглеродна неутралност до 2050 г. Препоръките включват затягане..

публикувано на 14.07.21 в 09:00

ENYA - програмата, която "чува" гласа на младите

Съветът на Европа поставя акцент и върху повишаването на информираността и провеждането на кампании по най-актуални проблеми, които засягат правата на човека, включително и правата на децата. Европейската мрежа на младежките съветници (ENYA) е..

публикувано на 07.07.21 в 08:35

Пандемията ограничи трудовата мобилност в ЕС

Европейският парламент прие Резолюция относно трудовата мобилност и защита правата и интересите на работниците в ЕС. Предвид кризата с COVID-19 и наложените здравни мерки от страните в ЕС, вниманието се насочи основно към новите реалности и..

публикувано на 02.07.21 в 08:45

Намаляващо население. Какви са решенията за регионите на Европа?

Обезлюдяването на региони и застаряващото население са сериозни предизвикателства за ЕС.   В България децата са около 14 процента от населението. Малко под 1 милион са до 15-годишна възраст през 2020 година. Демографският проблем у нас се..

публикувано на 30.06.21 в 08:35

„Нов европейски Баухаус“ – проект на вдъхновението и промяната

Креативната общност на Стария континент ще бъде ангажирана в инициативата „Нов европейски Баухаус“. Концепцията, лансирана от председателя на Европейската комисия /ЕК/ Урсула фон дер Лайен, прави връзка между Европейския Зелен пакт и..

обновено на 25.06.21 в 09:05

Хората с увреждания - равноправни граждани на ЕС

Пандемията от Ковид – 19 и ограниченията, свързани с нея, поставиха в незащитена ситуация различни уязвими групи и хората с увреждания.  Много от тях  загубиха работа, възможност за пряк контакт с институциите, достъп до здравеопазване и..

публикувано на 25.06.21 в 09:20