Чудото на миграцията или как отново оживяват древните въздушни коридори

Адаптационна волиера в Природен парк Витоша
Снимка: park-vitosha.org

Два пъти в годината, пролет и есен, небето над главите ни се изпълва с птици. Приемаме ги като естествена част от пейзажа., от нашите традиции.,обичаи, фолклор. Гледката на щъркел или лястовица, след дългите месеци студ и сняг, е радост за окото и душата. Знак, че е време да свалим мартениците. С птиците идва топлото време. През есента си тръгва с тях. А ние, вперили поглед след ятата, оставаме с мечтите за пътешествия на юг.
В тези въздушни коридори сякаш е заложена библейска сила. Вечната повтаряемост на привидно простичките и обичайни неща винаги изумява. За разлика от нас, птиците нямат нужда от указателни знаци, обяснителни табели, ограничения на скоростта. Не се разминават безразборно, не навлизат опасно в насрещното платно. Спазват правилата на ятото. Само така , заедно и в хармония, могат да преодолеят хиляди километри, да издържат и да достигнат крайната цел. Чие поведение е по-логично: нашето или на птиците?
С Конвенция за защита на полезните птици, от 1906 година 3 октомври е обявен за Европейски ден на птиците. Защо е избран точно този период? - В началото на октомври милиони птици напускат Европа, отправяйки се към местата за зимуване в Африка.
София е една от европейските столици с най-голямо биоразнообразие. Тук може да наблюдаваме 280 вида птици от общо 420, които живеят в България. По време на миграция могат да бъдат забелязани изключително интересни и дори нетипични за големия град видове като черен щъркел, пчелояд, малък креслив орел и др.
СнимкаИнтересните еко - маршрути на Витоша вече се обогатиха с още един: до Размножителния център за редки видове – Адаптационна волиера. Като консултанти в нейното изграждане участие взимат специалистите от Спасителния център за диви животни – Стара Загора.