Жените мироносици

Жените мироносици, манастир Сучевица, Румъния
Снимка: mitropolitanthony.blogspot.bg

• Какъв е смисълът на неделята на жените мироносици? Защо ни напомня, че в безнадеждната тъмнина са светили единствено любовта и верността. Как тези жени осъжда нашето малодушие, страх и вечното ни робско самооправдание. Разговор с доц. Екатерина Дамянова.
• За „Музиката в обучението по религия“ – семинар на учителите по религия от София, организиран от РИО – София - град, съвместно с Богословския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски” и Центъра по катехизическо и религиозно обучение към Богословския факултет, разговор с Ваня Станчева, ст. експерт в РИО – София - град.
• Интервю с доц.  Димитър Попмаринов, преподавател по библеистика и дългогодишен декан на Православния богословски факултет на ВТУ за новата му книга „Между вярата и разума“.