Видите ли пиле – наслука!

Снимка: БГНЕС

С това пожелание ще се обърнем към нашите приятели-ловци ден преди откриването на птичия лов.
Но тъй като този ден е чакан толкова време, ще се постараем и да не си разваляме настроението.
Повече за радостта от спорта и по-малко за проблемите ще си поприказваме с ловци от Сопотското село Каравелово, където ще гостуваме.
И, разбира се, ще им пожелаем късмет и точен мерник.