Защо проектът на БАН за социално равенство между половете в училище беше спрян

Възможно ли е проектът на БАН, който изследва социалното равенството между половете в училищната среда, да бъде спрян заради термина „джендър“? Какво представлява проектът в действителност и каква би била реалната полза от него? Мнението на един от съставителите на проекта, доц. д-р Анна Лулева от Института по етнология и фолклористика към БАН, и Борис Цеков от Института по модерна политика.