По-добре късно, отколкото…рано

Снимка: pxhere.com

Макар че времето е едно и също за всички, за някои то излита като миг, за други се точи бавно, за някои е пари, за други – тиранин, враг, съдник и т.н. Колкото и да са различни вижданията и отношението ни към времето, има и основни схващания, които са общи за представителите на една или друга култура. Според учени разпределянето на времето, подреждането на дейностите и отношението към него разделят културите на монохронни и полихронни. При едните времето е строго разпределено за извършване на последователни дейности, то е ценено повече от общуването с околните. При другия тип култури на преден план са човешките взаимоотношения, а времето е разтегливо понятие и в един и същи момент могат да се вършат различни неща. Към коя от тези групи принадлежим ние. Като се основава на фразеологизми, свързани с времето, в българския и в руския език, доц. Ирина Георгиева сравнява двете култури и определя принадлежността им към едната или другата група.
• Езикови справки по радиото: „семиотика“, „филогенеза“, „сатрап“.
• Забравете тази дума: слушателски бележки за днешната ни реч.