Барутният погреб във фокуса на Форин офис

Николай Поппетров, Митко Новков и Филип Филипов (отляво надясно) в студиото на програма „Христо Ботев“
Снимка: Росица Михова

Балканските войни (1912-1913) са смятани от историците като прелюдия към големия конфликт от 1914-1918 г. – Първата световна война. Ето защо е интересно да се видят мненията на Великите сили за този балкански конфликт, изправил първоначално съюзените България, Сърбия, Гърция и Черна гора срещу Османска Турция, а след това обединилите се Сърбия, Гърция, Румъния и Турция срещу България. Особено интригуващо е мнението на Обединеното Кралство Великобритания – държава, играла значима роля в българските съдбини. Тъкмо вижданията на Форин офис върху балканските разпри са обединени в книжен том под название: „Великите сили, България и Балканската война в секретните документи на британската дипломация 1910-1913 г.“ от Филип Филипов, осъществил подбора, съставителството и превода на официални документи от Обединеното Кралство. Томът е изключително ценен, поради което предаването „Премълчаната история“ го слага в центъра на своето внимание. За документите от британското външно министерство разговаряме с техния изследовател Филип Филипов и с Николай Поппетров, историк от БАН.