В производствата при частни съдебни изпълнители правата ви са защитени, но внимавайте какво подписвате

Стоян Якимов, зам.-председател на Камарата на частните съдебни изпълнители
Снимка: БГНЕС

Образуваните дела в системата на частното съдебно изпълнение през 2018 г. са 220 000, събрани са 1,015 млрд. лв., а 165 000 са приключените дела. В сравнение с 2017 г. промените са в това, че делата на банките продължават да намаляват от 29 хил. на 22 хил. и вече представляват едва 10 процента от общия брой, както и тези в полза на търговци – от 129 хил. на 105 хил.
Запазва се обаче тенденцията държавата, общините и гражданите да търсят помощта на частните съдебни изпълнители ЧСИ за събиране на своите вземания.
През 2018 г. в страната са образувани 20 хил. по-малко дела или намаление с 8 %., а събраната сума за първи път от 13 години намалява. През 2018 г. в София са образувани 38 хил. дела по-малко или намаление с 43 % спрямо 2017 г., което се дължи на промените в ГПК относно подсъдността, делата вече се образуват там където е длъжникът, така той може по-лесно да защити правата си. Освен че делата намаляват, силно спада и материалният интерес по тях, като масовите вземания вече не са в хиляди, а в стотици левове. Продажбите на недвижими имоти също драстично намаляват – с 24 процента, от 9200 през 2017 г. на 7000 през 2018 г.
Подадените жалби до КЧСИ намаляват от 654 през 2017 на 530 за 2018 г., като предвид разширените права на длъжниците да обжалват действията на ЧСИ пред съда, жалбите се увеличават от 4500 през 2017 г. на 4900 през 2018 г.
Анализът на промените в Граждански процесуалния кодекс и Закона за частното съдебно изпълнение от 2017 г. сочи, че длъжниците вече са много добре защитени и масово упражняват правата си да оспорват оценки, да се позовават на несеквестируемост на доходи и имущество, да възразяват срещу прекомерност на обезпечителните мерки и на разноските по изпълнението, съответно да обжалват пред съда действията, които смятат, че са неправилни.
Частните съдебни изпълнители се занимават с едва 10 процента от дълговете в страната, така че хората да внимават какво подписват, защото след многобройните промени в законодателството в полза на длъжниците, в производствата при ЧСИ правата им са защитени, но не така стоят нещата с останалите 90 процента – това каза в предаването днес заместник-председателят на Камарата на частните съдебни изпълнители Стоян Якимов.