Работа в БНР

Подбор за заемане длъжността "технически сътрудник"

публикувано на 13.10.21 в 10:27
Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане длъжността „технически сътрудник“ в редакция „Драматургични форми, вечерни и съботно-неделни предавания“ на програма „Христо Ботев“ Изисквания за заемане на длъжността: ·   Образование – средно; ·   Познания в областта на деловодителската дейност; ·   Добра компютърна грамотност и ...

БНР набира кандидати за участие в подбор за инженер в дирекция „Техника“, отдел „Технически апаратни, координация и контрол“

Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността - инженер в дирекция „Техника“, отдел „Технически апаратни, координация и контрол“. Основни функции и задължения на длъжността: ·   да контролира..

публикувано на 27.12.18 в 16:00

БНР набира кандидати за участие в подбор за редактор в програма „Хоризонт“, редакция „Новини“

Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността – редактор в програма „Хоризонт“, редакция „Новини“ Задължения на заемащия длъжността: да проследява всекидневно и да бъде запознат с..

публикувано на 12.11.18 в 10:25

БНР набира кандидати за участие в подбор за редактор в програма „Хоризонт“, редакция „Спорт“

Българското национално радио (БНР) набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността – редактор в програма „Хоризонт“, редакция „Спорт“ Задължения на заемащия длъжността: -   ежедневно да следи и да бъде запознат с..

публикувано на 30.08.18 в 17:31

БНР набира кандидати за участие в подбор за попълване състава на Симфоничния оркестър, Втори цигулки с двама солист-оркестранти

Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за попълване състава на Симфоничния оркестър на БНР, Втори цигулки с двама солист-оркестранти. Изискване към кандидатите: ·   образование – висше или средно музикално;..

публикувано на 06.08.18 в 15:04

БНР набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността - експерт, управление на човешките ресурси

Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността - експерт, управление на човешките ресурси в отдел „Човешки ресурси“, сектор „Администриране на персонала“ на трудов договор за заместване на отсъстващ служител...

публикувано на 15.05.18 в 16:50

БНР набира инженери - кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността „звукоинженер“

Българското национално радио набира инженери - кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността „звукоинженер“ в дирекция „Техника“. Изисквания за заемане на длъжността: ·   образование – висше техническо - радиотехника,..

публикувано на 02.05.18 в 15:42

БНР набира техници - кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността „звукотехник“

Българското национално радио набира техници - кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността „звукотехник“ в дирекция „Техника“. Изисквания за заемане на длъжността: ·   образование – средно техническо - радиотехника,..

публикувано на 02.05.18 в 15:41

График за явяване на кандидатите на конкурсен изпит за попълване на състава на СО на БНР със солист-оркестрант в групата на виолончелите

ГРАФИК За явяване на кандидатите на конкурсен изпит за попълване на състава на СО на БНР със солист-оркестрант в групата на виолончелите, който ще се проведе на 30.04.2018 г. в Първо студио на БНР: 1. Мария Станимирова Василева  10.00-10.20..

публикувано на 30.04.18 в 09:00

БНР набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността - старши вътрешен одитор в отдел „Вътрешен одит“

Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността - старши вътрешен одитор в отдел „Вътрешен одит“ . Основни функции и задължения на заемащия длъжността: •  осъществява дейността по вътрешен..

публикувано на 18.04.18 в 12:42

Българското национално радио обявява конкурс за попълване състава на Смесения хор с артист-хористи – тенори и алт

Българското национално радио обявява конкурс за попълване състава на Смесения хор с артист-хористи – тенори и алт. Конкурсът ще се проведе на  4 май 2018 г. от 11 ч.  в репетиционното помещение на хора – ул. "Г. С. Раковски" № 108.  Кандидатите да бъдат..

публикувано на 02.04.18 в 12:35