Работа в БНР

Подбор за заемане длъжността "технически сътрудник"

публикувано на 13.10.21 в 10:27
Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане длъжността „технически сътрудник“ в редакция „Драматургични форми, вечерни и съботно-неделни предавания“ на програма „Христо Ботев“ Изисквания за заемане на длъжността: ·   Образование – средно; ·   Познания в областта на деловодителската дейност; ·   Добра компютърна грамотност и ...

БНР набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността "счетоводител"

Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността „счетоводител“ в отдел „Счетоводни дейности (БНР-София)“, сектор „Разчети“ Изисквания за заемане на длъжността: ·   висше образование с..

публикувано на 07.09.21 в 12:05

Подбор за заемане на длъжността - солист-оркестрант, виоли в Симфоничния оркестър на БНР

Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността - солист-оркестрант, виоли в Симфоничния оркестър на БНР Изискване към кандидатите: ·   Oбразование - средно специално или висше музикално; ·..

публикувано на 30.08.21 в 11:55

Подбор за заемане на длъжността - солист-оркестрант, втори цигулки в Симфоничния оркестър на БНР

Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността - солист-оркестрант, втори цигулки в Симфоничния оркестър на БНР Изискване към кандидатите: ·   Oбразование - средно специално или висше..

публикувано на 30.08.21 в 11:53

БНР набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността - солист-оркестрант, първи цигулки в Симфоничния оркестър на БНР

Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността - солист-оркестрант, първи цигулки в Симфоничния оркестър на БНР. Изискване към кандидатите: ·   Oбразование - средно специално или висше..

публикувано на 30.08.21 в 11:50

БНР обявява подбор за юрисконсулт

Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността - юрисконсулт в дирекция „Правна“. Задължения на заемащия длъжността: ·   Да следи за законосъобразното упражняване на дейността на БНР; ·..

публикувано на 30.07.21 в 15:42

БНР обявява подбор за счетоводител в отдел „Счетоводни дейности“

Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността „счетоводител“ в отдел „Счетоводни дейности (БНР-София)“, сектор „Разчети“ Задължения на заемащия длъжността: · Да съставя платежни документи за плащания..

публикувано на 23.07.21 в 18:55

Подбор за заемане на длъжността "техник, електрически системи"

Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността " техник, електрически системи"  в дирекция "Техника", отдел "Технически", сектор "Електрозахранване и противопожарна охрана" Задължения на заемащия..

публикувано на 05.07.21 в 14:16

Подбор за заемане на длъжността "солист-оркестрант" - гъдулка в Оркестъра за народна музика на БНР

Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността - солист-оркестрант, гъдулка в Оркестъра за народна музика на БНР. Задължения на заемащия длъжността: ·   Да участва в утвърдената звукозаписна и..

публикувано на 02.07.21 в 14:55

Подбор за заемане на длъжностите артист-хорист сопран и артист-хорист бас в Смесения хор на БНР

Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжностите – артист-хорист сопран и артист-хорист бас в Смесения хор на БНР Задължения за заемащия длъжността артист-хорист: ·   Да участва в утвърдената..

публикувано на 19.04.21 в 10:41

Подбор за заемане на длъжността - солист-оркестрант, виоли в Симфоничния оркестър на БНР

Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността - солист-оркестрант, виоли в Симфоничния оркестър на БНР Задължения за заемащия длъжността: ·   Да участва в утвърдената звукозаписна и концертна..

публикувано на 19.04.21 в 10:38