Работа в БНР

БНР набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността "счетоводител"

публикувано на 07.09.21 в 12:05
Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността „счетоводител“ в отдел „Счетоводни дейности (БНР-София)“, сектор „Разчети“ Изисквания за заемане на длъжността: ·   висше образование с образователно-квалификационна степен – бакалавър, област на висшето образование – социални, стопански и правни науки, професионално направление – ...

БНР набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността – редактор в редакция „Интернет“ на програма „Радио София“

Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността – редактор в редакция „Интернет“ на програма „Радио София“ Задължения на заемащия длъжността: Да публикува текстови и звукови материали на..

публикувано на 15.07.19 в 10:17

Обява за подбор за попълване състава на Симфоничния оркестър на БНР, виоли с двама солист-оркестранти

Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за попълване състава на Симфоничния оркестър на БНР, виоли с двама солист-оркестранти. Изисквания към кандидатите : образование – висше или средно музикално; умение за..

публикувано на 30.05.19 в 15:35

Обява за участие в подбор за заемане на длъжността - акомпаниатор в Детския радиохор на БНР

Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността - акомпаниатор в Детския радиохор на БНР Основни функции и задължения на длъжността: по указание на диригентите да разучава с хористите партиите и..

публикувано на 30.04.19 в 16:28

Обява за участие в подбор за заемане на стажантски длъжности в БНР

Българското национално радио, като национална обществена медия се ангажира с инициатива в подкрепа на младите хора и създаде стажантска програма, с която ще се даде възможност на студенти да придобият практически опит в реална среда. В тази връзка..

публикувано на 05.04.19 в 14:30

БНР набира кандидати за участие в подбор за техник в дирекция „Техника“, сектор „Технологично развитие, проектиране, внедряване, обучение“

Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността – техник в дирекция „Техника“, сектор „Технологично развитие, проектиране, внедряване, обучение“. Основни функции и задължения на длъжността:..

публикувано на 27.12.18 в 16:12

БНР набира кандидати за участие в подбор за техник в дирекция „Техника“, сектор „Технически апаратни, координация и контрол“

Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността – техник в дирекция „Техника“, сектор „Технически апаратни, координация и контрол“. Основни функции и задължения на длъжността: ·   да участва в..

публикувано на 27.12.18 в 16:10

БНР набира кандидати за участие в подбор за инженер в дирекция „Техника“, отдел „Технически апаратни, координация и контрол“

Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността - инженер в дирекция „Техника“, отдел „Технически апаратни, координация и контрол“. Основни функции и задължения на длъжността: ·   да контролира..

публикувано на 27.12.18 в 16:00

БНР набира кандидати за участие в подбор за редактор в програма „Хоризонт“, редакция „Новини“

Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността – редактор в програма „Хоризонт“, редакция „Новини“ Задължения на заемащия длъжността: да проследява всекидневно и да бъде запознат с..

публикувано на 12.11.18 в 10:25

БНР набира кандидати за участие в подбор за редактор в програма „Хоризонт“, редакция „Спорт“

Българското национално радио (БНР) набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността – редактор в програма „Хоризонт“, редакция „Спорт“ Задължения на заемащия длъжността: -   ежедневно да следи и да бъде запознат с..

публикувано на 30.08.18 в 17:31

БНР набира кандидати за участие в подбор за попълване състава на Симфоничния оркестър, Втори цигулки с двама солист-оркестранти

Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за попълване състава на Симфоничния оркестър на БНР, Втори цигулки с двама солист-оркестранти. Изискване към кандидатите: ·   образование – висше или средно музикално;..

публикувано на 06.08.18 в 15:04