Eмисия новини
от 20.00 часа

Kriz döneminde iş sektörüne destek için sorumlu kararlar bekleniyor

İstifa halindeki hükümet geçen hafta son oturumunda Bulgaristan’ın Toparlanma ve Sürdürülebilirlik Planını Meclise sundu. Konu yeni seçilen milletvekiller arasında geniş polemiklere yol açtı. Politik güçlerden bazıları çoğunluğu suçlayarak, Bulgaristan..

19.04.21 14:55 |

İş sektörü suçların soruşturmasında Savcılığa destek gösterecek

Bulgaristan Sanayi Sermaye Derneği finans, enerji, çevre ve siber suçların soruşturulmasında Savcılığa destek gösterecek. İşveren örgütü yolsuzluk kuşkuları uyandıran düzensizlikler, elektrik enerjisiyle piyasamanipülasyonları, kamu fonlarının..

12.04.21 14:41 |

Sendikalar iş saatlerinin toplama yöntemiyle hesaplanmasına karşı çıktı

Ülkemizde en büyük iki sendika durumundaki KNSB ve ‘Podkrepa’ Emek Konfederasyonu, iş saatlerinin toplama yöntemiyle hesaplanması düzenlemesini görüşen gruptan çıktı. Sendikacılara göre hazırlanan değişiklik yerleşiklik kazanmış uluslararası standart..

31.03.21 17:10 |

Covid-19 krizi sendikaları ve işverenleri devletten uzun vadeli yardım talep etmeye zorladı

Pandemi başından ve dünyada locdown ilan edildiğinden beri, Mart başı itibarıyla insan ömrü ve hayatını koruma ile ilgili tüm gerilim ve tasalar ekonomiye akıl almaz hasarlar getirdi. Devletteki her insan doğrudan veya dolaylı olarak ekonomideki..

30.12.20 06:55 |

İş sektörü ve sendikalar arasında asgari ücret tartışması

Önümüzdeki aylarda ağır ekonomik krizin yaşanacağını öne süren i ş sektörü , asgari ücretin önümüzdeki yılda dondurulmasında ısrar etti . Bulgaristan İktisat Odası Başkanı Radosvet Radev, BNR'ye konuşurken asıl krizin önümüzdeki dönemde..

08.09.20 18:28 |

Hükümet, iş sektörü ve sendikalar ortak önceliklerini belirledi

Hükümet, iş sektörü ve sendikalar ülkenin ekonomik kalkınmasına ivme kazandırmek için bir anlaşma imzaladılar. Anlaşma birkaçöncelikleri içeriyor: Bulgaristan'ın Schengen ve ERM-2'ye girmesi, kayıt dışı ekonomi ve kartelleşme ile mücadele,..

17.06.20 12:30 |

Sendikalarla işverenler kriz karşıtı önlemlerin genişletilmesini öneriyor

İşverenlerle sendikalar, hükümete kriz aleyhtarı yeni 54 önlem öneriyorlar. Bulgaristan’ın  istihdamı destekleyici 60/40 önleminin yıl sonuna kadar sürdürülmesine AB’den izin alması öneriliyor. Bu önlemin kapsamına tarımın dahil edilmesi, turizm ve..

29.05.20 12:20 |

Kriz karşıtı önlemler online oturumda görüşülecek

Sendika, işveren ve hükümet yetkililerinin dahil olduğu Ulusal Üçlü işbirliği Konseyi’nin bugünkü çevrimiçi oturumunda işverenlerle sendikaların kriz karşıtı önlem teklifleri ve ilgili bakanlıkların bunlara dair fikirleri görüşülecek. Ele alınacak..

11.05.20 07:46 |

1 Mayıs'ta sendikalar işsizlik ve gelirden dem vurdu

KNSB ve KT "Podkrepa" sendika merkezleri temsilcileri, Covid-19'un yol açtığı kriz ortamında sendikaların karşı karşıya oldukları esas sorunların işsizlik ve temel malların fiyatları artarken gelirlerin korunması olduğununun altını çizdi. 1 Mayıs..

01.05.20 14:53 |

Hükümet, iş verenler ve sendikalar istihdamın korunmasını görüşüyor

Haftanın ilk gününde hükümet temsilcileri, iş verenler ve sendikaları buluşturan  Üçlü İşbirliği Konseyi, olağanüstü hal şartlarında  istihdamı sürdürmek için işverenlere tazminat ödenmesine ilişkin hüküm ve koşulları ve aynı zamanda aylık maaşlarının..

13.04.20 07:34 |
Всички новини: днес | вчера